24.08.2017

Alumnitoiminta historian ja etnologian laitoksessa

Historian ja etnologian laitoksen alumneja ovat kaikki ne, jotka ovat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta jokin laitoksen oppiaineista pääaineenaan. Alumnitoiminnan tarkoituksena on historian ja etnologian asiantuntijuuden ylläpitäminen ja kehittäminen työelämässä.

Käytännössä alumnitoiminta tarkoittaa yhteydenpitoa henkilökunnan ja muiden alumnien kanssa, alumnitapaamisia ja ajankohtaisista oppiaineiden asioista tiedottamista. Alumnit voivat tarjota omasta työyhteisöstään harjoittelupaikan laitoksen opiskelijalle ja saada näin asiantuntevaa työvoimaa. Alumnit myös itse ideoivat ja kehittävät toimintaansa sekä kertovat työuristaan.

HELAn ainejärjestöt Nefa-Jkl ja Tosine järjestävät säännöllisesti yhdessä laitoksen kanssa työelämäpäivän, johon kutsutaan laitoksesta valmistuneita kertomaan työstään ja työurastaan. Mikäli haluat tulla kertomaan työstäsi ko. tapahtumaan, ota yhteyttä ainejärjestöihin.

Voit osallistua alumnitoimintaan myös

  • liittymällä sähköpostilistalle alumnit-hela (at) lists.jyu.fi. Ohjeet listalle liittymisestä löytyvät it-palveluiden sivuilta
  • liittymällä ryhmään Helan alumnit Facebookissa
  • tai ottamalla yhteyttä alumniyhdyshenkilöön.

Jyväskylän yliopistolla on myös kaikkien alojen yhteistä alumnitoimintaa. Lisätietoa alumnitoiminnasta löydät yliopiston alumnisivuilta. Myös humanistis-yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on yhteistyötä eri tahojen kanssa, yhtenä tärkeänä tahona nimenomaan alumnit.

Historian ja etnologian laitos järjesti syksyllä 2015 yliopistopäivät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemalla. Päiville kutsuttiin kaikki helan alumnit, ja heitä oli paikalla runsain määrin.

Helan alumnit kertovat työstään ja opinnoistaan:

Etnologia

Historia:

  • Marjaana Juntunen, apulaisrehtori ja historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Viitasaaren kaupunki
  • Anni Kallio, vastaava asiantuntija, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO