12.02.2018

Alajoutsijärvi Arto, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
taloushistoria

Tutkimusintressini kohdistuvat taloushistoriaan. Olen myös kiinnostunut sota- ja tiedusteluhistoriasta. Väitöskirja-aiheeni käsittelee ordoliberalismia ja kolmannen tien taloutta. Tutkimus selvittää maalaisliiton harjoittamaa ”Kolmannen tien” talouspolitiikan syntyä, taustoja, tavoitteita, keinoja ja diskurssia vuodesta 1944 vuoteen 1952, ordoliberalistisesta näkökulmasta.

Tutkimuksen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat taloushistoriasta kiinnostuneet alan ammattilaiset, tutkijat ja harrastajat. Laajempaa merkitystä tutkimusaiheella on mm. taloustieteilijöille, taloustoimittajille ja erilaisille taloustieteeseen keskittyneille tutkimus- ja tiedeyhteisöille.

Tutkimus tuo esille kansainvälisen taloustieteilijä Wilhelm Röpken vaikutuksen suomalaiseen talouspolitiikkaan ja talouspoliittiseen keskusteluun toisen maailmansodan jälkeen. Ordoliberalismi vaikuttaa Saksan toteuttamaan talouspolitiikkaan mm. Euroopan Unionissa ja Euroopan Keskuspankissa.

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa