22.01.2019

Einonen Piia, yliopistotutkija, koulutuksesta vastaava varajohtaja

Sähköposti:
piia.einonen@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408054727
Oppiaine:
Suomen historia
Huone:
H205.3

Piia Einosen kuvaVastaanotto: sopimuksen mukaan

Mielenkiintoni on jo pitkään kohdistunut esimodernin ajan kaupunkiyhteisöihin. Väittelin vuonna 2005 Tukholmaa ja sen porvariston poliittista kulttuuria 1500- ja 1600-lukujen taitteessa käsittelevällä tutkimuksella. Sen jälkeenkin tutkimusteemani ovat linkittyneet pitkälti vuorovaikutukseen, kuten juoruihin ja huhuihin, sekä yhteisöllisyyteen varhaismodernin ajan Tukholmassa, mutta myös tilan ja toiminnan kytköksiin. Viime vuosina tutkimukseni painopiste on siirtynyt ennen kaikkea 1800-luvun Viipuriin ja kieleen, etnisyyteen sekä uskontoon linkittyviin tutkimusteemoihin. Olen edelleenkin kiinnostunut kaupunkien tilallisuudesta sekä asumisesta, kuten myös arjesta ja yksittäisistä ihmiskohtaloista, sekä niiden tarjoamasta ikkunasta menneeseen todellisuuteen. Olen lisäksi tehnyt satunnaisia tutkimuksellisia harhapolkuja rakkauteen 1600-luvulla ja niin herrojen kuin rahvaan liikkumiseen Suomessa ja Ruotsissa.

Historian ja etnologian laitoksella olen ollut mukana Early Modern Morals -tutkimuskeskittymässä, mutta myös luomassa 1800-luvun tutkijoiden verkostoa.

Julkaisut

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa