06.11.2017

Fingerroos Outi, professori

Sähköposti:
oufinger@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358404818455
Oppiaine:
etnologia
Huone:
H232

Toimin etnologian ja antropologian professorina erityisalanani etnologia. Tehtävässä korostuu etnologian kenttätyömenetelmien hyödyntäminen ja soveltaminen opetuksessa ja tutkimuksessa. Olen lisäksi etnologian dosentti.

Vuonna 2004 ilmestyneen uskontoantropologisen väitöskirjani aiheena oli rituaalisen kuoleman muistaminen. Tutkimus johdatti minut Karjala-tutkimuksen kentille: sain ensin tutkijatohtorin rahoituksen Suomen akatemiasta, minkä tuloksena ilmestyi monografia Karjala utopiana (2010) ja pino erilaisia artikkeleita. Lisäksi johdin post doc-vaiheessa nelivuotista akatemiahanketta Strangers from the East − Narratives of Karelian Exiles and Re-immigrants from Russia (2009-2012). Siirtokarjalaisesta muistista siirryin ylirajaisen siirtolaisuuden ja maahanmuuton tutkimukseen. Päätin viisivuotisen akatemiatutkijan hankkeeni Reuniting the family. A study of the experiences of immigrants and officials (2012-2017) juuri ennen professoriksi siirtymistä. Professuurin tehtävän hoidon aloitin helmikuussa 2017.

Tutkimukseni keskittyy muistitietotutkimukseen, etnisyyteen ja identiteetteihin, siirtolaisuuteen, poikkeusaikojen muistamiseen ja yhteiskuntaetnologiaan. Olen toimittanut menetelmäoppaita arkistotutkimukseen (Ääniä arkistossa, 2009), muistitietoon (Muistitietotutkimus, 2006), uskontoteoriaan (Uskonnon paikka 2004) ja Yhteiskuntaetnologiaan (Yhteiskuntaetnologia, 2017) liittyen. Tekeillä on oppikirja tutkimusetiikasta. Olen lisäksi johtanut tieteen ja taiteen rajakohdassa toiminutta hanketta Tarinoita Guadalupen neitsyestä Meksikossa (Koneen säätiö, Suomen tietokirjailijat ry, 2010-2016). Uusin tutkimushankkeeni on suomalaista siirtolaisuutta tarkasteleva Luokkaretki Ruotsiin.

Olen Euroopan edustaja International Oral History Association IOHA:n hallituksessa - IOHA:n XX maailmankonferenssi Memory and Narration järjestetään Jyväskylässä kesäkuussa 2018. Olen myös Finnis Oral History Network FOHNin perustajajäsen. Tutkijavierailuni ovat suuntautuneet oral history -tutkimuksen merkeissä Tarton yliopiston folkloristiikan laitokselle (2005), Tukholman yliopiston etnologian oppiaineeseen (2013) ja Sydneyyn (UTS, School of Communication, 2015-2016). Kenttätöitä olen tehnyt kotikentällä Suomessa, lähialueilla Ruotsissa ja Karjalan kannaksella sekä Meksikossa ja Etiopiassa.

Outi Fingerroosin kuva

Tutkimusteemat: etnisyys, identiteetti, vuorovaikutus, siirtolaisuus, karjalaiset, muisti, kerronta, kulttuurien tutkimus.

Julkaisut