Hagelstam Sonja, tutkijatohtori

Puhelinnumero:
+358503747888

Olen erikoistunut sodan kulttuuri- ja kokemushistoriaan 1900-luvulla sekä kirjetutkimukseen. Väitöskirjassani ”Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941–1944” tutkin viiden sotilaan ja heidän perheidensä välistä yhteydenpitoa jatkosodan aikana. Laajan kirjeaineiston avulla tarkastelin kirjeenvaihdon merkityksiä ja tehtäviä erossaolon aikana ja omaa elämää uhkaavassa sodan poikkeustilassa.

Tällä hetkellä tutkin kirjeaineiston pohjalta ”tavallisten” ihmisten kokemuksia sodasta aikana. Tutkimuksen keskiössä ovat sotilaiden ja heidän perheidensä välisissä kirjeenvaihdoissa esille nousevat näkemykset, toiveet, huolet ja pelot omasta ja maan sodanjälkeisestä tulevaisuudesta. Tutkimukseni on osa prof. Tiina Kinnusen johtamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta ”Sota-ajan tulevaisuusvisiot. Julkinen keskustelu ja yksityiset tulkinnat vuosien 1941–1944 Suomessa”.

Olen suorittanut kaikki yliopistotutkintoni Åbo Akademissa, jossa opiskelin pääaineenani etnologiaa sekä sivuaineina pohjoismaista historiaa ja museologiaa. Toimin Ethnologia Fennican ja Budkavlenin toimituskunnissa. Vuonna 2014 Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk folkkultur myönsi minulle palkinnon väitöskirjastani.

Teen yhteistyötä mm. Finnish Network for the History of Emotions -verkoston jäsenten kanssa.