03.07.2017

Häkkinen Teemu, tutkijatohtori

Puhelinnumero:
+358408053987
Oppiaine:
yleinen historia
Huone:
H301

nettiin_TeemuHäkkinen.jpg

Olen Teemu Häkkinen, yleisen historian tutkijatohtori. Väittelin tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014, ja erikoistuin tuolloin Britannian parlamenttihistoriaan. Nykyisin tutkin Euroopan integraation historian varhaisvaiheita Euroopan neuvoston osalta. Olen myös julkaissut brittiläisiä sotilasmuistelmia käsitelleen artikkelin, ja kiinnostuksena olisi jatkaa ainakin jonkin verran sotilasmuistelmien tutkimista jatkossa.

Minua kiinnostaa moni tutkimuksellinen asia: ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko, ja erityisesti sodan ja politiikan välinen rajamaasto. Euroopan integraation historia on myös kiinnostava tutkimuskohde. Maantieteellisistä alueista minua kiinnostaa Britannian, Saksan ja Suomen poliittinen historia, mutta kaiken kaikkiaan olen kiinnostunut monenlaisista asioista ja samalla valmis myös laajentamaan osaamistani. Painotan tutkimustyössäni erityisesti poliittisen kielen huomioimista.

Työskentelen tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Supra- and Transnational Foreign Policy versus National Parliamentary Government, 1914–2014 (2014-2017). Olen osa historian ja etnologian laitoksen tutkimuskeskittymää Poliittisten kulttuurien vertaileva tutkimus.

Vuonna 2018 käynnistyy Koneen Säätiön rahoittama hanke Maanpuolustustahto politiikan välineenä Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa. Vertaileva tarkastelu, 1939–2017, ja toimin hankkeen vastuullisena johtajana.

Olen käynyt vierailevana tutkijana Saksassa, KGParl-tutkimuskomissiossa.

Aikaisemmin olen työskennellyt Suomen Akatemian projektissa Parliamentary Means of Conflict Resolution in 20th Century Britain (2010-2013), sekä saanut rahoitusta muun muassa Emil Aaltosen säätiöltä.

Google Scholar -profiilini.  

Minut löytää myös Twitteristä tunnuksella @tehakk.

Minua kiinnostaa myös opettaminen, erityisesti aikuisoppimisen osalta.

Julkaisut

Tärkeimpiä julkaisujani:

  • The Royal Prerogative redefined. Parliamentary debate on the role of the British Parliament in large-scale military deployments, 1982-2003. Jyväskylä studies in humanities 224. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2014. (Yleisen historian väitöskirja)
  • ”The concept of the Royal Prerogative in parliamentary debates on the deployment of military in the British House of Commons, 1982-2003” Redescriptions. Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory. Vol. 17: 2 (2014), p. 160–179.  
  • ”Parlamentaarinen päätöksenteko ja asevoimien käyttö. Tarkastelussa Britannian ja Suomen poliittisia keskusteluja asevoimien käytöstä 1990- ja 2000-luvun kontekstissa” Politiikka, Vol. 57: 1 (2015), p. 1–17. 
  • “Challenging the Royal Prerogative: The Decision on War against Iraq in Parliamentary Debates in 2002–3” Parliamentary History, Vol. 35, No. 1 (2016), pp. 54-66.  
  • “Embracing values? The question of Finnish membership of the Council of Europe as a case of political value deliberation in European integration, 1987-1989” Journal of European Integration History, Vol. 22, No. 22 (2016), pp. 119-134.  
  • “Ovatko sotilaat politisoitumassa? Brittiläiset sotilasnarratiivit ja Afganistanin sodan poliittisuus, 2006–2012” Kosmopolis Vol. 46, No. 3 (2016), pp. 20-36.  
  • Taru Haapala & Teemu Häkkinen: ”Debating Federal Europe in the British Parliament, c. 1940-1949” European Review of History / revue européenne d histoire, tulossa.

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa