18.09.2018

Hämeenaho Pilvi, tutkijatohtori

Puhelinnumero:
+358408053508
Oppiaine:
etnologia
Huone:
H110

nettiin_PilviHameenaho.jpg

Olen etnologi ja tutkin tällä hetkellä erityisopetuksen tarjontaan liittyviä moniammatillisia käytäntöjä sekä yhteistyötä kodin ja koulun välillä Suomen Akatemian hankkeessani Koulua ja elämää varten. Kulttuuristen käytäntöjen merkitykset kodin, koulun ja psykiatrisen hoidon ammattilaisten yhteistyössä. Tarkastelen esimerkiksi kokemustiedon rakentumista, kokemusasiantuntijuutta sekä erityisyyttä kulttuurisesti rakentuvana ilmiönä. Tutkimuksen teko on mitä mielenkiintoisinta puuhaa, mutta minua kiinnostaa myös vaikuttaminen ja tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Tällä hetkellä teen yhteistyötä suomalaisten vammaisjärjestöjen kanssa ja tavoitteenani on sekä välittää tutkimustietoa kentän toimijoille että olla mukana kehittämässä vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä palveluja.

Väitöskirjassani (2014) tutkin suomalaisella maaseudulla asuvien perheenäitien arkea, palvelujen käyttöä ja heidän näkemyksiään maaseudusta kodin paikkana. Tein väitöskirjani osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) palvelureformien vaikutusten arviointitutkimushanketta, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena oli asiakas- ja kansalaisnäkökulman nostaminen osaksi palvelujen tutkimusta. Olen tutkinut maaseutua myös kulttuurisesti rakentuvana tilana, jossa arjen kokemukset ja maaseutuun liittyvät mielikuvat limittyvät.

Kuulun historian ja etnologian laitoksen Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuskeskittymään. Sen lisäksi koordinoin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Terveyden ja hyvinvoinnin tutkijoiden verkoston toimintaa. Kuulun Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen Ethnos ry:n hallitukseen sekä toimin Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tieteellisen neuvoston asiantuntijasihteerinä.

keywords: ethnography, disability studies, rural studies, cultural studies, applied anthropology

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa