Hänninen Riitta, tutkija

Puhelinnumero:
+358408054282
Oppiaine:
etnologia

Vastaanotto sopimuksen mukaan.

Tutkimusteemat: nuoret työttömät, nuorten aktiivinen toimijuus, nuorisokulttuurit, bloggaaminen, kulttuurin kaupallistuminen, post-alakulttuuriteoria, lumilautailu, kulttuurinen leikki, kulttuurintutkimus, hermeneuttinen tulkinta- ja tietoteoria.