16.01.2018

Hemminki Tiina, tutkijatohtori

Hemminki Tiina, tutkijatohtori
Puhelinnumero:
+358408053984
Oppiaine:
Suomen historia

Olen kiinnostunut ihmisten arjessaan tekemistä taloudellisista valinnoista ja haluan selvittää, mikä saa ihmiset säästämään, lainaamaan tai kuluttamaan. Ilmiön toisena puolena tutkin sitä, millaisia vaikutuksia tällaisilla ihmisten tekemillä valinnoilla on yhteisöön paikallisesti ja laajemmin.

Väitöskirjassani (2014) selvitin paikallisten lainamarkkinoiden olemusta 1800-luvun alun Ilmajoella ja Nordmalingissa. Suomea ja Ruotsia vertaileva tutkimus osoitti, että tuolloin ihmiset olivat toisiinsa sidoksissa paitsi sosiaalisesti, myös taloudellisesti. Virallisia pankkilaitoksia ei ollut maaseudulla, joten miehet ja naiset turvautuivat toistensa apuun pienimuotoisesta, jokapäiväisestä naapuriavusta aina suurempiin velkoihin asti. Lainat tuli maksaa takaisin, mutta toiminnalla oli myös yhteisöä ylläpitävä voima. Ylimääräisen varallisuuden lainaaminen auttoi lainan tarvitsijaa ja pidemmällä aikavälillä muodosti lainanantajalle sosiaalista pääomaa.

Nykyisessä tutkimushankkeessani selvitän lainaamisen ja säästämisen mekanismeja 1800-luvun loppupuolen Ilmajoella sekä 1700-luvun lopun Kristiinankaupungissa. Ensin mainitussa selvitän, miten säästöpankki otti sijaa ihmisten talouksissa ja jälkimmäisessä tutkin naisten osuutta lainamarkkinoilla. Yhdessä näiden eri teemojen tutkiminen auttaa näkemään lainamarkkinoiden pidemmän ajan muutoksia ja vaikutuksia nykypäivään asti.

Olen mukana Yhteiskunnan historian huippuyksikössä. Olen ollut mukana toimittamassa suomalaiseen köyhyyden kokemiseen 1800-luvulla liittyvää teemanumeroa Journal of Finnish Studies -julkaisuun (2016). Olen toimitussihteerinä julkaisussa Scandinavian Economic History Review.

Julkaisut

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa