25.10.2018

Holmila Antero, apulaisprofessori

Holmila Antero, apulaisprofessori
Puhelinnumero:
+358408093381
Oppiaine:
historia
Huone:
H215

 

Tutkijana olen erikoistunut toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja sodan jälkitiloihin monista eri näkökulmista, jossa yhdistyvät sekä yleinen- että Suomen historia. Väitöskirjassani tutkin holokaustin käsittelyä Britannian, Ruotsin ja Suomen lehdistössä 1945–1950 (Reporting Holocaust in the British, Swedish and Finnish Press). Sen lisäksi olen julkaissut kirjoja talvisodasta maailman lehdistössä, holokaustista ja rauhaanpaluusta Suomessa 1945–1949. Tutkimusintresseihini kuuluu myös urheiluhistoria (laajasti käsitettynä), ja viime aikoina olen tutkinut mm. olympiakisoja ja niihin limittyviä poliittisia kysymyksiä, kuten Melbournen kisojen taustalla vellonutta Unkarin kansannousua, Olympialiikkeen kansainvälisyys käsitettä sekä pitkään vellonutta amatöörikysymystä. Olen myös Suomen urheiluhistoriallisen seuran hallituksen jäsen. HELAssa johdan ”Postwar studies” tutkimuskeskittymää.

Tutkimus- ja opetustyöni on osa JYU:n uutta monitieteistä profilointialaa ”Crises Redefined”. Minua kiinnostaa, miten kriisit on historiallisesti ymmärretty, milloin ne ovat esiintynet 1900-luvun eurooppalaisissa (ja yhdysvaltalaisissa) lehdistönarratiiveissa. Milloin, miksi ja kenen toimesta kriisejä on luotu?; miten ne ovat toisaalta ”empiirisiä”, osa elettyä arkitodellisuutta, ja toisaalta diskursiivisesti luotuja mielikuvia, joiden avulla ihmiset ovat jäsentäneet ympäröivää maailmaa.

2015-2017 toimin mm. Pasi Ihalaisen johtamassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Supra- and Transnational Foreign Policy versus National Parliamentary Government, 1914–2014”.

Laitoksen keskittymät, joihin kuulun

 

Opinnäytetöitä ohjaan mielelläni Suomen, Britannian ja Yhdysvaltojen 1900-luvun historian alalta (erityisesti ulkopolitiikasta), holokaustista sekä kriisien ja rauhaanpaluun tematiikkojen alueilta.

Aikoinaan suoritin kaikki yliopistotutkintoni Britanniassa. Perusopintoni tein Kentin yliopistossa (University of Kent at Canterbury), jossa opiskelin historiaa ja politiikkaa. Sieltä jatkoin Exeterin yliopistoon suorittamaan MA tutkintoa. Väitöskirjani (PhD) tein Lontoon yliopistoon (Royal Holloway, University of London). Jyväskylässä olen ollut vuodesta 2008 alkaen. Syyskauden 2015 olin vierailevana tutkijana Berkeleyssä, Kalifornian yliopistossa.

Julkaisut