21.09.2018

Ihalainen Pasi, professori

Puhelinnumero:
+358400247457
Oppiaine:
yleinen historia
Huone:
H229

Pasi Ihalainen

Toimin vertailevan Euroopan historian professorina erityisalanani varhaismodernin ja uusimman ajan yleinen historia. Tutkimukseni keskittyvät varsinkin poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun historiaan pitkällä aikavälillä, vertailevista ja ylirajaisista näkökulmista.

Teen yhteistyötä poliittisen historian tutkijoiden, politologien ja kielipolitiikan asiantuntijoiden kanssa tuottaakseni monitieteisiä, vertailevia ja ylirajaisen vuorovaikutuksen huomioivia analyyseja poliittisista diskursseista ja kulttuureista Suomessa, Ruotsissa ja Euroopan johtavissa maissa. Erityisen kiinnostunut olen poliittisen keskustelun, poliittisten käytäntöjen ja fyysisen toiminnan välisistä riippuvuuksista sekä ylirajaisista siirtymistä.

Vuonna 1999 ilmestyneen väitöskirjani laadin poliittisen ja uskonnollisen moniarvoisuuden käsitteellistämisestä 1700-luvun Britanniassa. Tämä johti minut tutkimaan kansallisten identiteettien rakentumista ja sekularisaatiota kirjassani Protestant Nations Redefined: Changing Perceptions of National Identity in the Rhetoric of English, Dutch and Swedish Public Churches, 1685–1772 (2005). Akatemiatutkijana perehdyin parlamenttikeskustelujen historiaan, josta kertoo  Agents of the People: Democracy and Popular Sovereignty in British and Swedish Parliamentary and Public Debates, 1734–1800 (2010).

Vierailu Swedish Collegium for Advanced Studiesiin auttoi viimeistelemään toimitustyön Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (2011). Tutkimusjakso Freiburgin Institute for Advanced Studiesissa tuki tutkimusta yhteistyönä toimitettuja antologioita Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons (2015) ja Parliament and Parliamentarism:  Comparative History of a European Concept (2016) varten. Olen myös koordinoinut hankkeita ulkopolitiikan parlamentaariseen valvontaan, internationalismiin ja ylikansallisiin järjestöihin liittyen sekä kirjoittanut artikkeleita kielipolitiikasta, historiapolitiikasta ja poliittisen ja tieteellisen keskustelun vuorovaikutuksesta.

Tämänhetkinen tutkimukseni kohdistuu ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen aikaansaamaan kuohuntaan eurooppalaisissa poliittisissa kulttuureissa sekä poliittisen keskustelun siirtymiin Britannian, Saksan, Venäjän, Ruotsin ja Suomen välillä. Olen myös kiinnostunut poliittisista legitimiteettikriiseistä vertaillen ja ylirajaisesti tarkasteltuina.

Johdan historian ja etnologian laitoksen Poliittisten kulttuurien vertaileva tutkimus -tutkimuskeskittymää.

Olen mukana myös muiden tutkimuskeskittymien työssä:

Teen yhteistyötä seuraavien kansainvälisten ja kansallisten tieteellisten seurojen kanssa:

Curriculum Vitae

Julkaisut

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa