06.07.2017

Impola Petteri, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
Suomen historia
Huone:
H135

nettiin_PetteriImpola.jpgTutkimusteemat: toimijuus, epävirallinen ja virallinen toimijuus, professionalisoituminen, aineeton pääoma, inhimillinen pääoma, sosiaalinen pääoma, sääty-yhteiskunta, tietäjä, parantaja, kätilö, oikeudenkäyntivaltuutettu, asiamies, 1600-luku, 1700-luku, varhaismoderni aika, Suomi, Ruotsi, arjen historia.

Väitöskirjan aihe: Toimijuus ja aineeton pääoma säätyjärjestelmän reuna-alueilla Ruotsin suurvaltakauden Suomessa (n. 1620-1720)

Tutkin väitöskirjassani 1600-luvun säätyjärjestelmän näkökulmasta hankalasti määriteltävää, ihanteiden reuna-alueilla tapahtunutta toimijuutta ja työtä. Tutkin tietäjiä, parantajia sekä itseoppineita kätilöitä ja oikeudenkäyntivaltuutettuja aikana, jolloin kehittyvä valtio ei pystynyt kouluttamaan suuressa mittakaavassa ammattilaisia näihin ihmisten arjen ja arjen kriisien kannalta keskeisiin toimiin. Tutkimus tuottaa tietoa epävirallisista toimintamalleista ja vasta professionalisoitumassa olevista ammateista niin arjen ja paikallisyhteisöjen kuin laajemmin valtionrakennuksen kannalta. On tärkeää ymmärtää ihmisiä kautta aikain aktiivisina toimijoina tavoitteineen, keinoineen ja toisaalta rajoitteineen, ei vain rakenteiden passiivisina osina. Tutkimus lisää ylipäätään tietoa 1600-luvun sääty-yhteiskunnasta. Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa

Olen aktiivisesti mukana laitoksemme tutkimuskeskittymissä, erityisesti Early Modern Morals sekä Terveys ja hyvinvointi.

Olen Jyväskylän historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja. Vuonna 1962 perustetun yhdistyksen päätehtävänä on viime vuosina ollut yleisölle avointen, historia-aiheisten seminaarien ja luentosarjojen järjestäminen.

Olen J@rgonia-lehden toimituskunnan jäsen. J@rgonia on vertaisarvioitu ja Jufo-luokiteltu open access -verkkojulkaisu historiaa, kulttuureja ja perinnettä tutkiville. Lisäksi olen lehteä julkaisevan Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry:n hallituksen jäsen. Yhdistys edistää ja tukee niin ongelmatilanteissa kuin arjen iloissa Helan tohtorikoulutusta, tutkimusta ja tutkijoiden osaamista.

Minuun voi mielellään olla yhteydessä tutkimukseeni, Jyväskylän historialliseen yhdistykseen, Helan tutkijayhdistykseen tai J@rgoniaan liittyen.

Julkaisut

Orcid

Google Scholar

Academia.edu