15.10.2018

Jouhki Jukka, yliopistonlehtori

Jouhki Jukka, yliopistonlehtori
Sähköposti:
jukka.jouhki@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358400247436
Oppiaine:
etnologia
Huone:
H217

Olen kulttuuriantropologiasta väitellyt etnologian dosentti.  Tutkimuskohteeni ovat ajan kuluessa vaihdelleet paljon. Väitöskirjani  (2006) oli etnografinen tutkimus Etelä-Intiassa sijaitsevasta monikansallisesta Auroville-yhteisöstä ja sen suhteista paikallisen maaseudun tamiliväestöön. Post doc -projektini (2006-2009) puolestaan käsitteli Etelä-Korean mediakulttuuria ja tietoyhteiskuntaa, minkä jälkeen olen tutkinut muun muassa rahapelaamista niin internetissä kuin Macaossakin.

Intiassa olen väitöskirjani jälkeen tutkinut kännykän käyttöä maaseudulla, äänestämistä slummeissa ja suomalaisjohtajien työkokemuksia. Kenties laajin tutkimusaiheeni on länsimaat yhteisönä ja länsimaisuus ideana. Vuonna 2017 päätutkimusaiheeni oli Gambia, jossa tutkin mm. lapsiavioliittoja ja naisten ympärileikkaamista.

Minua kiinnostaa myös lyhyiden dokumenttifilmien tekeminen: Päivä Intiassa kertoo kahden Intiassa työskentelevän suomalaisen arjesta, Väitös-filmiä varten seurasin tohtoriksi valmistuvan tutkijaa hänen väitöspäivänään ja Macao: A Gambling City puolestaan kertoo kasinobisneksestä Kiinan erityishallintoalueella.

Metodologisesti olen kiinnostunut etnografisen kenttätyön eri muodoista (klassinen, digitaalinen ja filmietnografia), media-analyysistä sekä tutkimusetiikasta. Teoreettisia kiinnostuksen kohteitani ovat orientalismin ja oksidentalismin käsitteet, banaali nationalismi ja siitä johdettu banaali oksidentalismi, kuvitellut yhteisöt sekä hyperreaalisuus.

Viimeaikaisia julkaisujani:

Lisää julkaisujani löydät täältä.

Mediassa:

Luottamustehtäviä:

Minua voi seurata sosiaalisessa mediassa: