07.06.2018

Julkunen Lauri, tohtorikoulutettava

Puhelinnumero:
+358505996458
Oppiaine:
Suomen historia
Huone:
H135

nettiin_LauriJulkunen3.jpg

Kiinnostuksenkohteisiini kuuluvat sukupuolihistoria, kasvatuksen historia, nuoruuden historia ja elämäkertatutkimus. Lisäksi olen kiinnostunut kulttuuriperintötutkimuksesta, jota olen opiskellut Aarhusin yliopistossa.

Tekeillä olevassa väitöskirjassani tarkastelen Yrjö Karilasta poikien kasvattajana 1910–1960-luvulla. Tutkimukseni valottaa elämäkerrallisen näkökulman kautta poikatyöhön ja poikakulttuuriin liittyviä tavoitteita ja diskursseja 1900-luvun Suomessa. Lisäksi olen tutkinut ”poikakysymyksen” määrittelyä 1920-luvulla.

Pro gradu -työssäni käsittelin Yrjö Karilasta nuoriso-ongelman muotoilijana ja ratkaisijana 1920- ja 1930-luvulla. Työni voitti vuoden 2014 Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailun gradusarjan.

Kuulun laitoksen Sukupuolentutkimuksen tutkimuskeskittymään, yliopiston sukupuolentutkijoiden monitieteiseen Kantti-verkostoon sekä laitoksen Childhood and Education -tutkimusryhmään. Olen myös vertaisarvioidun J@rgonia-verkkojulkaisun toimituskunnan jäsen.

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa