04.07.2017

Julkunen Lauri, tohtorikoulutettava

Puhelinnumero:
+358505996458
Oppiaine:
Suomen historia
Huone:
H135

nettiin_LauriJulkunen3.jpg

Tutkimuksellisiin kiinnostuksenkohteisiini kuuluvat sukupuolihistoria, kasvatuksen historia, nuoruuden historia ja henkilölähtöinen historiantutkimus. Lisäksi olen kiinnostunut kulttuuriperintötutkimuksesta ja kulttuuripolitiikasta, joita olen opiskellut Jyväskylän yliopistossa ja Aarhusin yliopistossa.

Tekeillä olevassa väitöskirjassani tarkastelen poikaikää Karilaan veljesten elämässä, tuotannossa ja toiminnassa 1900–1970. Tavoitteenani on valottaa poikakirjallisuuden ja poikatyön sukupuolihistoriallisia kytköksiä henkilölähtöisen tarkastelun kautta sekä tuoda esiin poikaiän normittamisen muutoksia 1900-luvulla. Lisäksi olen tutkinut "poikakysymyksen" määrittelyä 1920-luvun Suomessa.

Pro gradu -työssäni käsittelin Yrjö Karilasta nuoriso-ongelman muotoilijana ja ratkaisijana 1920- ja 1930-luvulla. Työni voitti vuoden 2014 Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailun gradusarjan.

Kuulun laitoksen Sukupuolentutkimuksen tutkimuskeskittymään, yliopiston sukupuolentutkijoiden monitieteiseen Kantti-verkostoon sekä laitoksen kasvatuksen, koulutuksen, lapsuuden ja nuoruuden tutkijoiden tutkijaryhmään.

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa