21.12.2018

Kaarkoski Miina, tutkijatohtori

Kaarkoski Miina, tutkijatohtori
Oppiaine:
yleinen historia

Olen Miina Kaarkoski, yleisen historian tutkijatohtori. Väittelin tohtoriksi syyskuussa 2016 väitöskirjalla, joka käsitteli Saksan poliittisia debatteja ydinenergian käyttöön liittyen 1991–2001 ('Energiemix' versus 'Energiewende' : competing conceptualisations of nuclear energy policy in the German parliamentary debates of 1991-2001).

Energiapolitiikkaan liittyvän aihepiirin lisäksi työskentelen tällä hetkellä Euroopan poliittista integraatiota käsittelevien teemojen parissa. Tarkastelen EY:n/EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muodostumisen vaiheita 1970-luvulta alkaen (Länsi-)Saksan ja Iso-Britannian näkökulmista, ja erityisesti erilaisten kriisien ja poliittisen keskustelun välistä dynamiikkaa. Tämä tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta ”Supra- and Transnational Foreign Policy versus National Parliamentary Government, 1914–2014”, joka jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka.

Tutkimusintresseihini kuuluu laajasti energiapolitiikkaan, ympäristöpolitiikkaan, Euroopan integraatioon sekä demokratiakehitykseen liittyvät kysymykset, ja olen myös kiinnostunut liikkumaan näiden aihepiirien ulkopuolellekin. Maantieteellisesti vahvuuksiini kuuluu erityisesti Saksa, Britannia ja Suomi. Painotan tutkimuksessani poliittisen keskustelun sekä tapahtumahistoriallisen kehityksen vuorovaikutuksellista tarkastelua.

Kuulun laitoksen tutkimusryhmiin:

Väitöskirjaprojektini aikana vierailin viisi kuukautta Berliinissä Humboldt-yliopistossa toimivassa Sonderforschungsbereich 640: Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel -tutkimusryhmässä sekä Potsdamissa toimivassa Zentrum für Zeithistorische Forschung -instituutiossa. Aiemmin maisteriopiskelijana opiskelin vuoden Friedrich-Schiller-Universität Jena:ssa. Tällä hetkellä käynnissä olevan projektin aikana käyn vierailevana tutkijana KGParl-tutkimuskomissiossa.

Olen myös kiinnostunut yliopisto-opettamisesta, ja opettanut erilaisia aineopintojen ja syventävien opintojen tasoisia kursseja.

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa

Julkaisut