24.02.2015

Kamppinen Matti, dosentti

Oppiaine:
etnologia

Kulttuuriantropologian dosentti.