29.12.2016

Kari Vesa-Matti, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
yleinen historia

Väitöskirjan aihe: Meksikon espanjalaisvalloittajien arvomaailma heidän laatimissaan selonteoissa ja 1500-luvun alkupuolen kirjallisuuden kontekstissa.

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa