Julkaisut

Petri Karosen julkaisut
 • Nimi Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Meinander, Henrik & Karonen, Petri & Östberg, Kjell
  Kokoomateoksen nimi Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
  Vuosi 2018
 • Nimi Ajatuksella ja ahkeruudella kolmen suvun vaiheista neljältä vuosisadalta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Agricolan kirja-arvostelut
  Vuosi 2018
 • Nimi Politiska kulturer 1430–1930 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri & Roitto, Matti & Ojala, Jari
  Toimittajat Meinander, Henrik & Karonen, Petri & Östberg, Kjell
  Kokoomateoksen nimi Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020
  Vuosi 2018
 • Nimi Avslutning TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri & Östberg, Kjell
  Toimittajat Meinander, Henrik & Karonen, Petri & Östberg, Kjell
  Kokoomateoksen nimi Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020
  Vuosi 2018
 • Nimi Tillväxt och demokrati : om ekonomins politiska långtidseffekter TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Ojala, Jari & Roitto, Matti & Karonen, Petri
  Toimittajat Meinander, Henrik & Karonen, Petri & Östberg, Kjell
  Kokoomateoksen nimi Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020
  Vuosi 2018
 • Nimi Geopolitik och identitet 1890–1930 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Roitto, Matti & Karonen, Petri & Ojala, Jari
  Toimittajat Meinander, Henrik & Karonen, Petri & Östberg, Kjell
  Kokoomateoksen nimi Demokratins drivkrafter : kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020
  Vuosi 2018
 • Nimi Öppet fall : Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
  Vuosi 2017
 • Nimi Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Toimittajat Karonen, Petri & Hakanen, Marko
  Kokoomateoksen nimi Studia Fennica Historica
  Vuosi 2017
 • Nimi Continued Violence and Troublesome Pasts : Post-war Europe between the Victors aftes the Second World War TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Kivimäki, Ville & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Studia Fennica Historica
  Vuosi 2017
 • Nimi Arki, kirkko, artefakti : Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710) TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita
  Vuosi 2017
 • Nimi Tutkimuskirjallisuuteen viittaamisen etiikasta TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Lidman, Satu & Koskivirta, Anu & Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Historiantutkimuksen etiikka
  Vuosi 2017
 • Nimi Året 1717 : enbart dåliga alternativ? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Öppet fall : Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017
  Vuosi 2017
 • Nimi Teollisuusneuvos Eino Kolli (1925–2016) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2017
 • Nimi De ledande kvinnorna - och männen - i Åbo på 1600-talet TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland
  Vuosi 2017
 • Nimi Royal Mayors (1620-1700) : The Bane of the Burghers, the Crown’s Scourge, Effective Developers of Urban Government? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Hakanen, Marko
  Kokoomateoksen nimi Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720
  Vuosi 2017
 • Nimi Viipurin neljä vuosisataa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Arki, kirkko, artefakti : Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710)
  Vuosi 2017
 • Nimi Viipurin musiikkielämä 1500-1600-luvuilla TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Arki, kirkko, artefakti : Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710)
  Vuosi 2017
 • Nimi Kauppaneuvos Juho Mononen (1888–1962) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2017
 • Nimi Kauppaneuvos Heikki Peura (1870–1937) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2017
 • Nimi Metsäneuvos Helmer Timgren (1901–1986) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2017
 • Nimi Teollisuusneuvos Alfons Willberg (1897–1963) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2017
 • Nimi Kauppaneuvos Tapani Kääpä (1926–2014) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2017
 • Nimi Kauppaneuvos Bernt Starckjohann (1923–1997) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2017
 • Nimi Personal Agency and State Building in Sweden (1560-1720) TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri & Hakanen, Marko
  Toimittajat Karonen, Petri & Hakanen, Marko
  Kokoomateoksen nimi Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720
  Vuosi 2017
 • Nimi Suffering, Surviving and Coping : Experiences of Violence and Defeat in Post-War Europe TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri & Kivimäki, Ville
  Toimittajat Kivimäki, Ville & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Continued Violence and Troublesome Pasts : Post-war Europe between the Victors aftes the Second World War
  Vuosi 2017
 • Nimi Kriser och resiliens i Finlands historia 1400-2000 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri & Villstrand, Nils Erik
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland
  Vuosi 2017
 • Nimi Titthålshistoria eller öppna framtider TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Toimittajat Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Öppet fall : Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017
  Vuosi 2017
 • Nimi Uutta koulutuspolitiikkaa 1970-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Agricolan kirja-arvostelut
  Vuosi 2016
 • Nimi Handelsmännen i Viborg som förmedlare av materiell och andlig kultur TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Wiborgs Nyheter
  Vuosi 2016
 • Nimi Forskning om läskunnighet och bokhistoria i Gamla Finland TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland
  Vuosi 2016
 • Nimi Talouden ehdoilla: aineellisen ja henkisen kulttuurin vuorovaikutus Viipurissa 1500–1600-luvuilla TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Koskivirta, Anu & Paavolainen, Pentti & Supponen, Sanna
  Kokoomateoksen nimi Muuttuvien tulkintojen Viipuri
  Vuosi 2016
 • Nimi Raja taloudellisena mahdollisuutena : venäläiset kauppiaat Suomessa vuosina 1808-1820 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Paloheimo, Maare & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Lähde : historiatieteellinen aikakauskirja
  Vuosi 2016
 • Nimi Ruotsalainen ja suomalainen, mutta ei koskaan venäläinen : Suomen ja suomalaisuuden rakentaminen 1900-luvun alkupuolen tietokirjoissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Räihä, Antti & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Faravid
  Vuosi 2016
 • Nimi Nytt perspektiv på det inledande skedet av fästningsbygget Sveaborg TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland
  Vuosi 2015
 • Nimi Pohjolan leijona ja Suomi TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen aikakauskirja
  Vuosi 2015
 • Nimi State Authorities and Economic Actors in the Border District of Sweden and Russia, C. 1700-1810 = L’État et les acteurs économiques dans la zone frontière entre la Suède et la Russie (1700-1810) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Revue d'histoire Nordique
  Vuosi 2015
 • Nimi Teollisuusneuvos Karl-Jan Govenius (1916–2004) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2015
 • Nimi Teollisuusneuvos Gunnar Fogelholm (1894–1974) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2015
 • Nimi Propagandan ja viestintävaikuttamisen erot ja yhtäläisyydet TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Tietysti.fi
  Vuosi 2015
 • Nimi Suomi vuonna yksi : sodasta rauhaan siirtyminen valtakunnallisena ongelmana TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria
  Kokoomateoksen nimi Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950
  Vuosi 2015
 • Nimi Ennen huomispäivää : toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria & Karonen, Petri
  Toimittajat Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria
  Kokoomateoksen nimi Rauhaton rauha : suomalaiset ja sodan päättyminen 1944-1950
  Vuosi 2015
 • Nimi Tiedonvälitys sivistysmissiosta uutisiin TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Holmila, Antero & Koskinen, Ulla & Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Nimi Suurvaltakauden yleiskuva TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Juuti, Sirpa & Kokki, Kari-Paavo
  Kokoomateoksen nimi Barokki-Barock
  Vuosi 2014
 • Nimi Tasavuodet ja historiantutkimuksen relevanssi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallinen Seura. Jäsenlehti
  Vuosi 2014
 • Nimi Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kirjokansi
  Vuosi 2014
 • Nimi Valtion synty, resurssit ja kehitys TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Nimi Oma maa -kirjasarja ja instituutioiden historia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Nimi Sotilaskansan tuskainen taival TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri & Villstrand, Nils Erik
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Nimi Summary : The construction of national institutions: The Finnish interpretation of history in a series of nonfiction books entitled Oma Maa, 1900-1960 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Räihä, Antti & Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Nimi Säätyjen edustajat, parlamentarismin puolustajat TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Tikka, Marko & Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Räihä, Antti
  Kokoomateoksen nimi Kansallisten instituutioiden muotoutuminen: Suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
  Vuosi 2014
 • Nimi Jaetun alueen talouselämä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Nimi Savonlinnan ja Kyminkartanon läänin maaherra Johan Henrik Frisenheim rajaseudun kehittäjänä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Nimi Vuosien 1741–1743 sota TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Nimi Viipurin läänin talouselämä hattujen sodasta 1780-luvulle TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Nimi Talouselämä 1780-luvun jälkipuoliskolta Vanhan Suomen ajan loppuun TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Kaukiainen, Yrjö & Marjomaa, Risto & Nurmiainen, Jouko
  Kokoomateoksen nimi Vanhan Suomen aika
  Vuosi 2013
 • Nimi Sodasta rauhaan ja takaisin – Suomi 1500–2000 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Hämeen-Anttila, Jaakko & Katajala, Kimmo & Sihvola, Ari & Hetemäki, Ilari
  Kokoomateoksen nimi Kaikki syntyy kriisistä
  Vuosi 2013
 • Nimi Finland in the Swedish realm during the 17th and 18th centuries TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Matikainen, Satu & Barany, Attila
  Kokoomateoksen nimi Small nations on the Borderlines of Great Powers
  Vuosi 2013
 • Nimi Kriisit ja niiden tutkiminen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2013
 • Nimi Historiahanke etenee TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2013
 • Nimi Dekaanin vuosikatsaus TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Humanistisen tiedekunnan vuosikertomus
  Vuosi 2013
 • Nimi Autonomian alun kertauskurssi TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2013
 • Nimi Historiantutkimus ja -opetus yliopistolaitoksen rakenteellisessa kehittämisessä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran Jäsenlehti
  Vuosi 2012
 • Nimi Hyvät miehet 1500-luvun Suomessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2012
 • Nimi Lokalsamhället som resurs under finska kriget TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2012
 • Nimi 1812–2012: Vanha Suomi, Helsinki, Turun kokous TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2012
 • Nimi Vainajiin ei tule eloa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2012
 • Nimi Helsinki syntyi mahtikäskyllä ja suurella rahalla TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2012
 • Nimi Suomen Historiallisen Seuran historia TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2012
 • Nimi Pitkä parlamentti ja rauhankriisi toisen maailmansodan jälkeen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Enbuske, Matti & Mäntylä, Matti & Salo, Matti & Satokangas, Reija
  Kokoomateoksen nimi Historian selkosilla Jouko Vahtolan juhlakirja
  Vuosi 2012
 • Nimi Konsten att vinna ett krig – och att förlora ett annat: fredens kriser efter trettioåriga kriget och stora nordiska kriget TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svärdet, ordet och pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012
  Vuosi 2012
 • Nimi Takana aktiivinen vuosi - samoin edessä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti
  Vuosi 2012
 • Nimi Kustaa III:n murhan taustat TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Giuseppe Verdi. Naamiohuvit. Keski-Suomen alueooppera
  Vuosi 2012
 • Nimi La guerra y la paz en la historia de Finlandia: 1590-1950 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri & Holmila, Antero
  Toimittajat Luna-Fabritius, Adriana & Nokkala, Ere & Ojala, Jari
  Kokoomateoksen nimi Istor
  Vuosi 2012
 • Nimi Tulta, käski kuningas Kustaa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2011
 • Nimi Puhdasoppisten maa rankaisi ankarasti seksuaalirikoksista TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2011
 • Nimi Elämäkerta hankalasta paperipersoonasta TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2011
 • Nimi Beskattning, växelverkan och maktstat i 1600-talets Sverige TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2011
 • Nimi Robert Emanuel Mattson (1851–1935). Laivanvarustaja, Ab Naxos Princen toimitusjohtaja, Kone- ja Siltarakennus Oy:n johtokunnan jäsen, kartanonomistaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Valjus, Risto
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2011
 • Nimi Hannes Westerlund (1874–1935). Rautakonttori Oy:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2011
 • Nimi Emanuel Åström (1876–1937). Weljekset Åström Oy:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2011
 • Nimi Edvard Åström (1856–1927). Edv. Åströmin Nahkateollisuus Oy:n toimitusjohtaja, Ab Merkator Oy:n toimitusjohtaja, kauppias. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Nummela, Ilkka
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2011
 • Nimi The Swedish Diet as a Forum for Gathering Commercial and Political Information TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Ihalainen, Pasi & Bregnsbo, Michael & Sennefelt, Karin & Winton, Patrik
  Kokoomateoksen nimi Scandinavia in the Age of Revolutions. Nordic Political Cultures, 1740–1820
  Vuosi 2011
 • Nimi Kansa taisteli, sisäpiiri päätti TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2010
 • Nimi Tre intressanta samlingspresentationer av brytningen 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2010
 • Nimi Ett viktigt verk om ceremonierna vid Borgå lantdag TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2010
 • Nimi Finska krigets efterverkningar TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2010
 • Nimi Metsäpirulaisen elämä ja teot. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2010
 • Nimi Kasvavassa Helsingissä oli vaikea kivuta TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2010
 • Nimi Clayhills, Carl (1699–1740) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia
  Vuosi 2010
 • Nimi The Peace Treaty of Hamina and its Aftermath in Sweden and in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Sjuttonhundratal
  Vuosi 2010
 • Nimi Ruotsin ajan tutkimuksen nykytila ja resurssit. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2010
 • Nimi Viipurin hallinto ja oikeudenhoito 1600-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kimmo Katajala, Antti Kujala, Anssi Mäkinen, Suomenlahdelta Laatokalle. Viipurin läänin historia III. Toimittaneet Yrjö Kaukiainen, Risto Marjomaa, Jouko Nurmiainen
  Vuosi 2010
 • Nimi Introduction: Sweden, Russia and Finland 1808-1809 TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Monetary boundaries in Transition. A North European Economic History and the Finnish War 1808–1809. Eds. Cecilia von Heijne and Tuukka Talvio.
  Vuosi 2010
 • Nimi Yleisradio ja rauhaan palaaminen toisen maailmansodan jälkeen (1944-1950). TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Roiko-Jokela, Heikki
  Kokoomateoksen nimi Monelta kantilta: Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja
  Vuosi 2010
 • Nimi Jyväskylän yliopiston historia I TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Vuosi 2009
 • Nimi Jyväskylän yliopiston historia II TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Nygård, Toivo & Einonen, Piia & Karonen, Petri
  Vuosi 2009
 • Nimi Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Studia Historica
  Vuosi 2009
 • Nimi Hopes and Fears for the Furure in Early Modern Sweden, 1500-1800 TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Eilola, Jari & Hakanen, Marko & Karonen, Petri & Matikainen, Olli & Lamberg, Marko
  Vuosi 2009
 • Nimi Kun miekka osuu harhaan – teloittajan epäonnistuminen 1660-luvun Turussa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Eilola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Makaaberi ruumis: Mielikuvia kuolemasta ja kehosta
  Vuosi 2009
 • Nimi Klinge katsoo Ruotsin hajoamista ja lainaa itseään TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Nimi Perheen pienin hyötyi isojen draamasta TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Nimi Carl Johan Rosenius (1831–1892), Rosenius & Sesemannin johtaja, Raivolan sahan isännöitsijä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Frithiof Neppenström (1835–1905), kauppias, laivanvarustaja, metsänhoitaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Carl Rosenius (1794–1855), Rosenius & Sesemannin johtaja, sahanomistaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Albert Oskar Snellman (1844–1894), kauppahuoneen johtaja, Trävaruaktiebolaget Kemin toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Christian Trapp (1739–1800), kauppias, teollisuudenharjoittaja, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Carl Detloff Thermén (1790–1843), kauppias TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Alfred Carlström (1851–1910), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Carl Emil Carlström (1818–1889), kauppias, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Carl Eugen Åberg (1838–1906), kauppias, laivanvarustaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Albert von Julin (1846–1906), Fiskars Ab:n toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Carl Hultman (1763–1820), laivanvarustaja, kauppias TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Gustaf Adolf Lindblom (1828–1889), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja, Aura Sockerbruks-Bolagin toimitusjohtaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Abraham Kingelin (1788–1849), kauppias, laivanvarustaja, teollisuudenharjoittaja TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Jacob af Forselles (1696–1768), ruukinpatruuna, kauppias, sahanomistaja, Loviisan pormestari TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Rudolf Elving (1849–1927), Kymin Oy:n johtokunnan puheenjohtaja, Tampereen Kattohuopatehdas Oy:n toimitusjohtaja, varatuomari TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen talouselämän vaikuttajat
  Vuosi 2009
 • Nimi Sinä kesänä suomalaiset hyökkäsivät Ruotsiin TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Nimi Aateliston poliittiset käsitteet 1700-luvun Ruotsissa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2009
 • Nimi Pelko ja viha jäivät perinnöksi TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Nimi Introduction TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800
  Vuosi 2009
 • Nimi The Council of the Realm and the Quest for Peace in Sweden, 1718–1721 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Hopes and Fears for the Future in Early Modern Sweden, 1500–1800
  Vuosi 2009
 • Nimi Sisällissota päättyi lopulta tasapeliin TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Helsingin Sanomat
  Vuosi 2009
 • Nimi Den svenska förvaltningen och politiken ur ett långt perspektiv TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk Tidskrift för Finland
  Vuosi 2008
 • Nimi Reformaatio Ruotsin politiikassa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Reformaatio. Henkilökuvia ja tutkimussuuntia
  Vuosi 2008
 • Nimi Nils Bielke (1569–1639), Riksråd, generalguvernör TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Nimi Carl Clayhills (1699–1740), Handelsman, sågägare TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Nimi Casper Eichman (ca 1590–ca 1670), Handelsman, borgmästare, riksdagsman TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Nimi Axel Oxenstierna (1583–1654), Rikskansler, friherre, greve TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Nimi Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586–1656), Generalguvernör, riksråd, greve TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Nimi Jakob Teit (ca 1520–1596), Kunglig skrivare TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Nimi Jakob Johan Tesche (1698–1758), Köpman, fabrikör TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Nimi Jochim Timme (ca 1595–1655), Handelsman, överborgmästare TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Svenska tiden
  Vuosi 2008
 • Nimi Den indelta arméns sista skeden i Finland TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi HTF
  Vuosi 2008
 • Nimi Johdanto: Suomen sodan kansainvälinen tausta, tapahtumat ja seuraukset TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen sota 1808–1809 Keski-Pohjanmaalla. Finska kriget i Mellersta Österbotten 1808–1809
  Vuosi 2008
 • Nimi Vahva perustutkimus Lapin historiasta TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Vuosi 2008
 • Nimi Coping with Peace after a Debacle: the Crisis of the Transition to Peace in Sweden after the Great Northern War (1700–1721) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Journal of Scandinavian History
  Vuosi 2008
 • Nimi Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Vuosi 2008
 • Nimi De finska borgarna och begreppet ”Finland”. Om borgarståndet och dess krav på ständertidens riksdagar TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket
  Vuosi 2008
 • Nimi Historiallista tutkimusta Pohjanlahden molemmin puolin TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2007
 • Nimi Teit, Jakob TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia
  Vuosi 2007
 • Nimi Teit, Jacob TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Biografiskt lexikon för Finland
  Vuosi 2007
 • Nimi Timme, Jochim TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia
  Vuosi 2007
 • Nimi Perspektiv och metoder inom domboksforskningen i Sverige och Finland cirka 1990 - 2005 TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Red. av Harry Lönnroth.
  Vuosi 2007
 • Nimi Syntes av Finlands historia TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historisk tidskrift för Finland
  Vuosi 2007
 • Nimi Vad vet vi i dag om året 1809? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Skärgård
  Vuosi 2007
 • Nimi Äimä, Antti Jaakonpoika (n. 1600 - 1660) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia
  Vuosi 2007
 • Nimi Markkinoiden yhtenäisyys Suomessa uudenajan alussa: rukiin hinta Hämeessä ja Varsinais-Suomessa 1500-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Nummela, Ilkka & Karonen, Petri
  Toimittajat Jalava, Jukka & Eloranta, Jari & Ojala, Jari
  Kokoomateoksen nimi Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan
  Vuosi 2007
 • Nimi Yritysten ja yhteiskunnan yhteisevoluutio TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Ojala, Jari & Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan. Toimittaneet Jukka Jalava – Jari Eloranta – Jari Ojala.
  Vuosi 2007
 • Nimi Oxenstierna, Axel (1583–1654) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia 7
  Vuosi 2006
 • Nimi Oxenstierna, Gabriel Pentinpoika (1586 - 1656) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia 7.
  Vuosi 2006
 • Nimi Siulinpoika, Peder (n. 1590-1666): Kauppias, pormestari ja kuninkaanmies TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Kansallisbiografia
  Vuosi 2006
 • Nimi Siulinpoika, Peder (n. 1590-1666) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Suomen kansallisbiografia 7.
  Vuosi 2006
 • Nimi Johdanto – Kun rauha tuo omat ongelmansa. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Kokoomateoksen nimi Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla
  Vuosi 2006
 • Nimi Finnish Business: Rooted in Social Capital over the Centuries. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri & Ojala, Jari
  Toimittajat Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Jalava, Jukka
  Kokoomateoksen nimi The Road to Prosperity. An Economic History of Finland.
  Vuosi 2006
 • Nimi Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla. Historiallinen Arkisto 124. TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Toimittajat Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Vuosi 2006
 • Nimi Kun sota on ohi – Loppusanat TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tarjamo, Kerttu & Karonen, Petri
  Toimittajat Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu
  Kokoomateoksen nimi Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla
  Vuosi 2006
 • Nimi Creutzit ja Ruotsin suurvallan rakentaminen TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historiallinen Aikakauskirja
  Vuosi 2005
 • Nimi Knape, Eerik Antinpoika TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi kansallisbiografia V.
  Vuosi 2005
 • Nimi Nystad (fi. Uusikaupunki) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri
  Kokoomateoksen nimi Historical Towns of the Baltic and Scandinavia.
  Vuosi 2005
 • Nimi Finnar och finskhet i det svenska riket TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri & Lamberg, Marko
  Kokoomateoksen nimi Finsk Tidskrift
  Vuosi 2005
 • Nimi Hintahistoriaa Itämeren kaupungeissa 1600-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Karonen, Petri & Nummela, Ilkka
  Toimittajat Ahonen, Kalevi & Halmesvirta, Anssi & Nummela, Ilkka & Sihvola, Juha
  Kokoomateoksen nimi Historia ja herrasmies
  Vuosi 2005