12.02.2018

Koskinen-Koivisto Eerika, tutkijatohtori

Oppiaine:
etnologia
Huone:
H308

nettiin_EerikaKoskinen-Koivisto.jpgEerika Koskinen-Koivisto on etnologian tutkijatohtori. Hänen tämänhetkinen tutkimuksensa käsittelee kohtaamisia Lapin synkän kulttuuriperinnön kanssa. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia Lapin synkkä kulttuuriperintö. Koskinen-Koiviston tutkimusintressit ovat kerronta, kulttuuriperintö, etnografiset menetelmät, paikkaan kiinnittyvä muisti, sukupuoli ja työelämään liittyvät muutokset. Hän on mukana Sukupuolen tutkimuksen ja Postwar Studies -tutkimuskeskittymissä.

Koskinen-Koivisto väitteli vuonna 2013 Jyväskylän yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsitteli työtä, sukupuolta ja luokkaa vuonna 1927 syntyneen tehdastyöläisnaisen elämänkerronnassa. Koskinen-Koivisto työskenteli Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina 8/2013-10/2016. Hänen aiempi väitöskirjanjälkeinen tutkimuksensa käsitteli työläisperheiden arkea ja ideaaleja 1950-luvulla.

Koskinen-Koivisto oli ASLA-Fulbright stipendiaattina The Ohio State Universityn Center for Folklore Studies -keskuksessa 2009-2010 sekä vierailevana tutkijana University of Wisconsin-Madisonin vertailevan kirjallisuustieteen ja folkloristiikan laitoksella syksyllä 2014 ja Glasgown yliopiston Center for Battlefield Archaeology -instituutissa syksyllä 2016. Hän on toiminut tieteellisissä luottamustehtävissä Ethnos ry:ssä, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seurassa sekä Svenska Litteratur Sällskapetissa, on jäsen Eloren ja Ethnologia Fennican toimituskunnissa ja toimii Studia Fennica Ethnologican varapäätoimittajana. Hänen tärkeimpiin julkaisuihinsa kuuluvat artikkelikokoelma Moniulotteinen etnografia (2014) ja monografia Her Own Worth (2014).