Koskinen Ulla, tutkijatohtori

Puhelinnumero:
+3588054751
Oppiaine:
historia

Olen kiinnostunut uuden ajan alun sosiaalihistoriasta, erityisesti verkostoista ja vuorovaikuttamisen käytännöistä. Väitöskirjani (Hyvien miesten valtakunta: Arvid Henrikinpoika Tawast ja aatelin toimintakulttuuri 1500-luvun lopun Suomessa, SKS 2011) käsitteli aatelin toimintaa Suomen alueella. Lisäksi olen tarkastellut Ruotsin valtaneuvostoon kuuluneita aatelismiehiä ja heidän perheitään.

Toinen kiinnostuksen kohde on talonpoikaisyhteisön eriytyminen ja sosiaalinen dynamiikka. Olen tutkinut erityisesti länsisuomalaista talonpoikaiseliittiä mikrotasolla useissa artikkeleissa. Olen myös ollut mukana uuden ajan alun paikallis- ja maakuntahistoriaa koskevissa hankkeissa.

Tällä hetkellä eniten kiehtoo aatelin ja paikallisten talonpoikaisyhteisöjen välinen vuorovaikutus, jonka puitteissa on mahdollista tarkastella yksilön toimijuutta laajemmassa kontekstissa sosiaalisten normien, kruunun velvollisuuksien ja henkilökohtaisten suhdeverkostojen näkökulmasta. Kommunikaation, retoriikan käytön ja performatiivisuuden teemat ovat näkyvästi läsnä tässä, kuten aiemmassakin tutkimuksessani.

Linkkejä yhteistyötahoihin ja tutkimusryhmiin:

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa