16.01.2018

Koskivirta Anu, yliopistotutkija

Puhelinnumero:
+358408054515
Oppiaine:
Suomen historia
Huone:
H 203

Anu Koskivirta2koko.jpgOlen Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston dosentti (Suomen ja Pohjoismaiden historia), ja tällä hetkellä toimin Helassa yliopistotutkijana. Väitöskirjani käsitteli Itä-Suomen henkirikollisuutta ja kontrollijärjestelmiä Ruotsin ajan viimeisinä vuosikymmeninä (ks. myös englanniksi). Olen sittemmin tutkinut myös perheen sisäisten, erityisesti lapsiin kohdistuneiden henkirikosten sekä tuomioistuinten, kuolemansyyn tutkinnan ja kuolemanrangaistusten historiaa.

Tämän teeman ohella olen kiinnostunut laajemmin itäisen Suomen ja itäsuomalaisen kulttuuripiirin historiasta ja kriisiajoista pitkällä aikavälillä. Olen tutkinut esimerkiksi itärajan levottomuuksia ja rajamuutosten vaikutuksia rikollisuuteen sekä Viipurin läänin oikeuskulttuuria, mutta myös seudun kulttuurielämän moninaisia jännitteitä (ks. esim. kokoelma Muuttuvien tulkintojen Viipuri). Olen Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran varaesimies ja seuran julkaiseman VSKS:n Toimitteita -sarjan toimituskunnan jäsen - Seuran tehtävät lisäävät toimenkuvaani tieteellisen ja populaarin Viipuri-tiedon lisäämisen. Paikallis- sekä yritys- ja taloushistoriaakin olen kirjoittanut jonkin verran (Siuntio, Lassila & Tikanoja, Viipurin läänin oikeus-, kulttuuri- ja taloushistoriaa 1800–1900-luvuilla).

Olen ollut hiljattain mukana kokoamassa ja toimittamassa Historiantutkimuksen etiikkaa käsittelevää artikkelikokoelmaa (Gaudeamus 2017), ja tällä alalla koen erityisen kiinnostaviksi eritasoiset jännitteiset arvovalinnat, joita tutkijan on tutkimusprosessinsa aikana tehtävä. Tulevaisuudessa minua kiinnostaisi myös erilaisten tieteellisten debattien eettinen luenta.

Ajankohtaisia tutkimushankkeita:

  • Pastori-kirjailija K.H.J. Ignatius sosiaalisen fennomanian verkostoissa (Koneen säätiö)
  • Politiikan ja jännitteiden Viipuri (artikkelikokoelma, VSKS)
  • Crime Drops in the Long Duration. Explaining Stability and Change in Lethal Violence (Krimo, PI Janne Kivivuori)
  • Olen mukana tutkimuskeskittymän Early Modern Morals ja tutkijaverkoston Childhood and Education toiminnassa.

Julkaisut

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa