07.02.2018

Kotilainen Sofia, dosentti

Oppiaine:
Suomen historia

Sofia KotilainenPerhehistorian dosentti

FT (Suomen historia), KTM, ekonomi (johtaminen), YTM (valtio-oppi)

Tutkimusteemat: nimistöhistoria, henkilönnimet, nimenantokäytännöt, aineeton pääoma, luku- ja kirjoitustaito, kansankirjastot ja kirjastohistoria, kasvatuksen ja koulutuksen historia, perheet ja suvut, genderhistoria, yhteisöjen toiminta- ja ajattelutavat pitkällä aikavälillä, arki, verkostot, johtaminen, poliittinen historia.

Tutkimushankkeet: Suomen Akatemian rahoittama Moraalisäätely ja institutionaalinen muutos 1800-luvun Suomessa, joht. FT Olli Matikainen (2007–2008); Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtorin projektini ‘The Benefits of Literacy in Everyday Life: The impacts of improved literacy on the opportunities for social advancement in remote local communities (c. 1800–1930)’ (2011–2014).

Tutkimusverkostot ja -keskittymät: Early Modern Morals Research Center, Organizational Evolution and Dynamics, Sukupuolentutkijoiden verkosto Kantti

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa

Julkaisut Tutkassa

Blogi: The Benefits of Literacy in Everyday Life