02.07.2018

Kuha Miia, tutkijatohtori

Kuha Miia, tutkijatohtori
Sähköposti:
miia.p.kuha@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408054910
Oppiaine:
Suomen historia

 

Tutkin varhaismodernin ajan uskonto- ja kulttuurihistoriaa sekä varhaismodernia aikaa koskevan historiankirjoituksen historiaa. Olen kiinnostunut menneisyyden ihmisten tavoista hahmottaa ja jäsentää maailmaa. Tutkimukseni kohteita ovat varhaismodernin Ruotsin valtakunnan itäosien paikallisyhteisöt sekä varhaismodernin Ruotsin valtakunnan kulttuurihistoriaa koskeva historiankirjoitus.

Väitöskirjassani Pyhäpäivien vietto varhaismodernin ajan Savossa (vuoteen 1710) (2016) tutkin maaseudun rahvaan uskonnollista elämää analysoiden erityisesti pyhäpäiviin liittyneitä merkityksiä, normeja ja käytäntöjä. Väitöksen jälkeinen tutkimukseni käsittelee Viipurin hiippakunnan seurakunnissa toimineita pappeja 1600-luvun jälkipuoliskolla. Kulttuurihistoriallinen tutkimus keskittyy pappien käytännön toimintaan sekä heidän arkielämäänsä ja asemaansa paikallisyhteisössä erilaisissa ura- ja elämänvaiheissa. Tutkimus nostaa esiin paikalliset erot ja konkreettiset olosuhteet, jotka vaikuttivat pappien toimintaan valtakunnan itäisimmän hiippakunnan eri puolilla. Kiinnostuksen kohteena on myös kirkon käytännön opetus ja luterilaisen opin välittyminen hiippakunnan keskuksesta seurakuntiin.

Työskentelen lisäksi professori Petri Karosen johtamassa hankkeessa Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: Bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860-2020 (Hirsu). Tutkimushankkeessa vertaillaan systemaattisesti ruotsalaisen ja suomalaisen historiankirjoituksen muodostamaa kuvaa maiden yhteisestä historiasta varhaismodernilla aikakaudella. Keskityn hankkeessa analysoimaan kulttuuri- ja kirkkohistoriaan kohdistuvaa historiankirjoitusta.

Kuulun historian ja etnologian laitoksen Early Modern Morals -tutkimuskeskittymään. Koordinoin myös laitoksen tutkijaseminaarien toimintaa.

Tutkimusteemat: 1600-luku, uskonto, paikallisyhteisöt, papit, kulttuurihistoria, historiografia