01.12.2016

Mäkinen Virpi, tohtorikoulutettava

Mäkinen Virpi, tohtorikoulutettava
Puhelinnumero:
+358505430212
Oppiaine:
Suomen historia

Tutkimusintressini kytkeytyvät suomalaiseen kulttuurihistoriaan, historiantutkimuksen lähdeaineistojen metodologiaan ja arjen historiaan. 1600-luvun säätyjen maailmankuvaa käsitelleen pro gradu -tutkimukseni aineistona olivat päiväkirjat. Olen julkaissut myös paikallishistoriallisia tutkimuksia ja artikkeleja.

Nykyiset tutkimusintressini liittyvät visuaalisen kulttuuriperinnön hyödyntämiseen historiantutkimuksessa. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen suomalaista 1800- ja 1900-luvun vaihteen harrastajavalokuvausta sosiaalisena ja kulttuurihistoriallisena ilmiönä. Tutkimusaineistonani on keskisuomalaisten harrastajakuvaajien alkuperäisnegatiiveja ja valokuvia. Tutkimuksessani selvitän historiallisten valokuvien ominaisuuksia tutkimuksen lähteenä, harrastajakuvaajien toimintaa sekä harrastajavalokuvauksen kytköksiä aikakautensa yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Valokuvauksen historian lisäksi materiaalinen kulttuuri, museologia, nykyajan ilmiöiden dokumentointi ja paikallishistoria ovat kiinnostukseni kohteena. Työskentelen Keski-Suomen museossa kokoelmista vastaavana intendenttinä.