11.04.2018

Nenola Pirjo, tohtorikoulutettava

Sähköposti:
pirjo.nenola@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358400949323
Oppiaine:
etnologia

Olen kiinnostunut identiteetistä, sosiaalistamisesta, kulttuuristen ja sosiaalisten rakenteiden muuttumisesta, vallasta ja performanssista.

Suomalaista kuorolaulua etnologian näkökulmasta koskevassa väitöstutkimuksessani, jonka työnimenä on ”Kuorolaulu on maailman paras harrastus”, keskityn performanssitutkimuksen keinoin tarkastelemaan kuoroidentiteetin rakentumista, pysymistä ja muuntumista. Esille nousee myös yhteisön vahvistamisen teema sekä aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntäminen kuoroperformansseissa tavoitteena välittää mielikuvaa tämän ajan suomalaisuudesta paikalliselta valtakunnalliselle ja kansainvälisellä tasolla.

Yleisen historian pro gradu -työssäni ”Puritaaniyhteiskunnan muutospaineet Uuden Englannin noitahysterian taustalla 1600-luvun lopulla” (1987) tarkastelin, millä tavoin vaikutusvallan siirtyminen uskonnollisilta johtajilta merkantilistikauppiaille johti yhteisölliseen väkivaltaan.

Etnologian sivulaudaturtutkimuksessani ”Rehellisyyteen kasvatetut miehet: 1920-1950-lukujen savottalaisten identiteetti, sosiaalistuminen ja muistot Ylä-Savossa” (2010) keskityin tutkimaan yhden maantieteellisen alueen savottalaisuutta, joka kulttuurisena ilmiönä poikkesi jossakin määrin siitä, mitä savottalaisuudella yleensä Suomessa käsitetään.