07.07.2017

Niiranen Anna, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
yleinen historia
Huone:
H135

Anna Niirasen kuva

Olen tutkijana kiinnostunut erityisesti 1800-luvusta, lääketieteen ja synnytysten historiasta sekä sukupuolihistoriasta. Maantieteellisesti ja ajallisesti tutkimukseni ovat useimmiten sijoittuneet 1800-luvun Britanniaan.   Tällä hetkellä teen väitöskirjatutkimusta synnyttämisen kulttuurihistoriasta viktoriaanisen ajan Britanniassa The Health and Happiness of the Expectant Mother: Pregnancy, Childbirth, and Lying-in in British Medical Writings, 1840–1902. Tutkin lääkäreiden käsityksiä raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Alkuperäislähteinä olen lukenut naisille kirjoitettuja yleiskielisiä lääketieteellisiä opaskirjoja. Toinen käyttämäni aineistokokonaisuus ovat lääketieteelliset aikakauslehdet (erit. British Medical Journal ja The Lancet). Tutkimuksessani yhdistyvät 1800-luvun brittiläinen yhteiskunta ja sen muutokset, lääketieteen kehitys kuuden vuosikymmenen aikana, käsitykset sukupuolista, seksuaalisuudesta, perheestä, naisen asemasta, moraalista ja kuolemasta.  

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin Englannin kuningatar Viktorian käsityksiä avioliitosta ja perhe-elämästä. Olen aiemmissa projekteissa tutkinut myös filosofi J. V. Snellmanin perhe-elämää. Sivuprojektina toimitamme yhdessä akatemiatutkija Arja Turusen kanssa pukeutumisen historian artikkelikokoelmaa (tulossa 2017/2018).

Historian ja etnologian laitoksella olen toiminut sekä Terveyden ja hyvinvoinnin että Sukupuolentutkimuksen tutkimuskeskittymissä.                                                                                                                                                                                                                         

Kuulun myös sukupuolentutkimuksen tutkijaverkosto Kanttiin.  

Olen myös Jargonia-verkkojulkaisun toimituskunnan jäsen.

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa