07.07.2017

Niiranen Susanna, yliopistotutkija

Puhelinnumero:
+358408094012
Oppiaine:
yleinen historia
Huone:
H203

Susanna Niirasen kuvaYleisen historian dosentti

Olen eurooppalaisen keskiajan ja uuden ajan alun tutkija. Yhtäältä olen kiinnostunut eteläisen Euroopan keskiajasta, etenkin oksitaaninkielisestä kulttuurista, mutta toisaalta olen tutkinut myös pohjolaa, erityisesti Ruotsia myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Olen suorittanut Fédération des Instituts des Etudes Médiévales’n järjestämän kansainvälisen keskiajantutkimuskurssin Roomassa. Ranskankielisessä väitöskirjassani tutkin oksitanialaisia naistrubaduureja. Tohtorikoulutettavana ja sen jälkeenkin toimin Suomen Akatemian huippuyksikön, Philosophical Psychology, Morality and Politics (entinen History of Mind), jäsenenä. Olen tehnyt yhteistyötä antiikin- ja keskiajantutkijoiden kanssa myös SA:n projektissa Hoping for Continuity, Facing Oblivion, Childhood, Education and Death in Antiquity and the Middle Ages ja keskittynyt keskiaikaan SA:n projektissa Medieval States of Welfare. Oma SA:n tutkijatohtoriprojektini Medicine without doctors. Sexuality, sleep and sound mind in medieval vernacular medicine vertaili keskiaikaisia lääkinnällisiä reseptikokoelmia Pohjois- ja Etelä-Euroopassa.

Julkaisuni käsittelevät mm. keskiajan ja uuden ajan alun lääkintää ja parantamista, kirjallisuutta, sukupuolta, tiedonkulkua ja materiaalista kulttuuria. Olen ollut mukana toimittamassa ensimmäistä suomenkielistä keskiajan metodiopasta ”Keskiajan avain”. Olen työskennellyt Oxfordin yliopistossa toimivassa ERC-projektissa The Jagiellonians. Dynasty, Memory, Identity, missä tutkin Katariina Jagellonicaa ja hänen muistoaan Suomessa ja Ruotsissa www.jagiellonians.com. Viime aikoina olen kiinnostunut yhä enemmän kotiseutuni, Savonlinnan ja Punkaharjun, sekä Viipurin paikallishistoriasta. Tulevaisuudessa haluaisin yhdistää erilaisia teemoja ympäristöhistorian kysymyksiin.

Historian ja etnologian laitoksessa olen toiminut seuraavissa tutkimuskeskittymissä:

- Terveys ja hyvinvointi

- Sukupuolentutkimus

- Early Modern Morals

Kotisivu

Julkaisut

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa