05.07.2017

Partti Kenneth, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
yleinen historia
Huone:
H110

nettiin_KennethPartti2.jpg

Tutkin ensisijaisesti historiankirjoituksen historiaa viimeisen noin 50 vuoden ajanjaksolta. Erityisesti minua kiinnostavat historiantutkimuksessa käytettävät menetelmät, menneisyyden kieleen keskittyvä tutkimus eli niin kutsutut kielelliset käänteet, vertaileva historiantutkimus sekä tieteelliset siirtymät akateemisten verkostojen kesken. Väitöskirjaprojektini otsikkona on ”Kielellisten käänteiden vaikutus suomalaisissa ja ruotsalaisissa historian väitöskirjoissa 1970–2010”.

Olen mukana tutkimuskeskittymässä Poliittisten kulttuurien vertaileva tutkimus