28.02.2018

Pekonen Onni, tutkijatohtori

Oppiaine:
valtio-oppi ja yleinen historia

Pekonen_kuva_edit.jpg

Olen valtio-opin ja yleisen historian tutkijatohtori. Olen erikoistunut ylirajaiseen ja vertailevaan politiikan ja historiantutkimukseen sekä suomalaiseen ja laajemmin eurooppalaiseen parlamentarismiin. Olen tutkinut parlamenttien menettelytapoja ja käytäntöjä, parlamenttien julkisuutta, parlamentaarista kulttuuria ja retoriikkaa sekä poliittisen ajattelun ja ideologioiden historiaa.

Olen kiinnostunut erilaisista historiallisista ja ajankohtaisista tavoista ymmärtää, käsitteellistää ja arvioida parlamenttien toimintaa ja roolia edustuksellisessa demokratiassa. Olen perehtynyt parlamenttien menettelytapojen muotoutumiseen ja perusteluihin sekä näiden yleisempään merkitykseen demokraattisten käytäntöjen synnyssä. Viime aikoina minua on kiinnostanut erityisesti parlamenttien kyky käsitellä poliittisia konflikteja ja erimielisyyttä.

Väittelin valtio-opista Jyväskylän yliopistossa vuonna 2014. Väitöskirjassani Debating "the ABCs of Parliamentary Life": The Learning of Parliamentary Rules and Practices in the Late Nineteenth-Century Finnish Diet and the Early Eduskunta (2014) tarkastelin suomalaisen parlamentaarisen elämän muotoutumista suhteessa laajempaan eurooppalaiseen kehitykseen ja keskusteluihin. Samalla väitöskirjani pureutui suomalaisen poliittisen kulttuurin ja historian peruskysymyksiin ylirajaisesta ja vertailevasta näkökulmasta. Sidoin väitöskirjassani parlamentaarisia käytäntöjä koskevat kiistat osaksi suomalaisia ja yleiseurooppalaisia ideologisia keskusteluja. Osoitin, kuinka suomalaiset käytännöt ja käsitteistö rakennettiin perustuen laajaan kansainväliseen vertailuun ja ylirajaiseen tiedonvälitykseen. Analysoin väitöskirjassani myös sitä, miten suomalaiset toimijat käyttivät ulkomaisia malleja ja esimerkkejä tulkitsemaan, kontekstualisoimaan ja kehystämään kotimaisia poliittisia kysymyksiä.

Väitökseni jälkeen työskentelin Leidenin yliopiston Institute for Historyssa, Alankomaissa (2015–2017). Tällä hetkellä kirjoitan Suomen Kulttuurirahaston apurahalla suomenkielistä kirjaa väitöskirjani pohjalta sekä toimitan vertailevaa eurooppalaista parlamenttihistorian kokoomateosta Leidenin yliopiston professori Henk te Velden kanssa.

 

Valikoituja julkaisuja:

Pekonen, Onni 2017. ’The Political Transfer of Parliamentary Concepts and Practices in the European Periphery: The Case of Obstruction in Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Finland’, Parliaments, Estates and Representation, 37:3, 281–300.

Pekonen, Onni 2017. ’Parliamentarizing the Estate Diet: The Debate on Plenum Plenorum in Late 19th-Century Finland’, Scandinavian Journal of History, 42:3, 245–272.

Pekonen, Onni 2017. ’The Role of Professors in the Formation of Finnish Parliamentary Life: The Struggle between Two Conceptions of Parliament’, Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 20:1, 116–137.

Pekonen, Onni 2015. ‘Lectio praecursoria’, Ennen ja nyt. Historian tietosanomat

Pekonen, Onni 2014. Debating “the ABCs of Parliamentary Life” – The Learning of Parliamentary Rules and Practices in the Late Nineteenth-Century Finnish Diet and the Early Eduskunta. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

 

Muut julkaisut

 

Tutkimuskeskittymät:

Po­liit­tis­ten kult­tuu­rien ver­tai­le­va tut­ki­mus