11.04.2019

Pitkänen Silja, tohtorikoulutettava

Pitkänen Silja, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
yleinen historia
Huone:
Kärki Ab359.1

Teen väitöskirjaa 1930-luvun Neuvostoliiton ja Saksan propagandavalokuvista. Tutkin, miten lapset esitetään valokuvissa, ja kuinka lapsiaiheisia valokuvia käytettiin kansakunnan rakentamisessa. Väitöskirjani työotsikko on Children of the Nation. Building the Nation through Representations of Children in Soviet and German Propaganda Photographs of the 1930s.

Tutkin totalitarismin valokuvakulttuuria, ja olen kiinnostunut myös lapsuuden ja kasvatuksen historiasta, kuten myös nationalismista ja kansakunnan rakentamisesta. Olen mukana kolmessa laitoksemme tutkimuskeskittymässä: Poliittisten kulttuurien vertaileva tutkimus, Postwar Studies ja Sukupuolentutkimus. Lisäksi olen laitoksen Childhood and Education -tutkimusryhmän jäsen.

Olen perehtynyt myös suomalaisten 1900-luvun alkupuolen Amerikan siirtolaisuuteen, eritoten amerikansuomalaiseen työväenliikkeeseen ja musiikkiin.

Olin lukuvuoden 2015–2016 vierailevana jatko-opiskelijana Higher School of Economics Saint-Petersburg -yliopistossa, ja lukuvuoden 2016–2017 olin Visiting Fulbright Student Researcher Kalifornian yliopiston Berkeleyn kampuksella.

Olen myös ollut vuoden 2015 alusta lähtien Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran sihteeri.