11.04.2018

Raippalinna Liia, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
etnologia
Huone:
H123

Tutkimuksen teemat: ruoan antropologia, jätteen antropologia, ruokahävikin tutkimus, ekologinen kansanterveys, yhteiskuntaetnologia, ympäristösosiologia.

Väitöskirjan aihe: Ruokahävikki suomalaisten arjessa ja mediassa.