13.11.2018

Raippalinna Liia-Maria, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
etnologia
Huone:
H123

Tekeillä oleva väitöstutkimukseni käsittelee ruokahävikin vähentämistä ja siihen liittyvää ajankohtaista keskustelua Suomessa. Tutkin kuluttajan vastuuta korostavan hävikkidiskurssin muotoutumista mediassa ja diskurssin kytkeytymistä aiheesta kiinnostuneiden kuluttajien toimintaan ruokahävikin vähentämiseksi.

Teen tutkimusta osana historian ja etnologian laitoksen Terveys ja hyvinvointi -tutkimuskeskittymää sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Hyvinvoinnin ja terveyden tutkijaverkostoa.

Tutkimuksen teemat: yhteiskuntaetnologia, ruoan antropologia, jätteen antropologia, ruokahävikin tutkimus, diskurssintutkimus, ympäristösosiologia, kulutussosiologia