Raippalinna Liia, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
etnologia

Tutkimuksen teemat: ruoan antropologia, jätteen antropologia, ruokahävikin tutkimus, ekologinen kansanterveys, yhteiskuntaetnologia, ympäristösosiologia.

Väitöskirjatyö: Ruokahävikki. Tähteet ja ruoan muuttuminen jätteeksi suomalaisten arjessa ja ajattelussa.