Rantatupa Heikki, dosentti

Oppiaine:
Suomen historia