Rautiainen Pirjo, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
etnologia

Väitöskirjatyö: Rajaton kenttä – kenttätyö etnografisen tutkimuksen perustana.