11.04.2018

Rautiainen Pirjo, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
etnologia

Väitöskirjatyö: Rajaton kenttä – kenttätyö etnografisen tutkimuksen perustana.