05.07.2017

Rissanen Anu, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
Suomen historia

Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani ”Hoitoa sairaille mielille: Harjamäen sairaalan psykiatriset hoitomuodot 1926–1989” suomalaisen nettiin_AnuRissanen.jpglaitospsykiatrian historiaa hoitokäytänteiden kautta. Väitöskirjani pääaineisto muodostuu sairaalan potilaskertomuksista, joiden kautta tarkastelen hoitomuotojen käytännön toteutusta sekä niiden mahdollisia eroja suhteessa akateemiseen psykiatriaan ja potilaiden kokemuksia saamastaan hoidosta. Vertaan Harjamäen käytänteitä muihin vastaaviin suomalaisiin sairaaloihin. Näin muodostuu kuva suomalaisen laitospsykiatrian käytänteistä, joita peilaan tutkimuskirjallisuuden kautta esimerkiksi muiden Pohjoismaiden kehitykseen.

Vuonna 2017 toimin toisena kirjoittajana Vanhan Vaasan sairaalan 250 -vuotishistoriassa. Osuuteni käsittelee sairaalan historiaa 1950-luvulta alkaen.

Tutkijana olen kiinnostunut lääketieteen ja psykiatrian historiasta varsinkin 1900-luvulla sekä kansalaisuuden rakentumisesta ja sitä määrittäneistä tekijöistä. Nämä teemat kätkevät sisäänsä normaaliuden, toiseuden, erilaisuuden ja eriarvoisuuden sekä instituutioiden tematiikkaa, jotka puolestaan näkyvät tavalla tai toisella kaikkien ihmisten arjessa.

Olen mukana laitoksemme Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuskeskittymässä. Lisäksi toimin kotimaisessa Kulttuurinen Mielenterveystutkimus ryhmässä, joka koostuu eri yliopistojen mielenterveyteen liittyvien tutkijoiden kokoontumisfoorumina. Kuulun myös kansainväliseen Madness Studies tutkijaverkostoon.