04.07.2017

Saarimäki Pasi, tutkijatohtori

Puhelinnumero:
+358408054490
Oppiaine:
Suomen historia
Huone:
H302

Pasi Saarimäen kuva

Olen Pasi Saarimäki, tutkijatohtori Suomen historian oppiaineessa. Olen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun suomalaisen avioliittoinstituution ja seksuaalielämän tutkija. Väitöskirjassani (”Naimiset normit, käytännöt ja konfliktit”, 2010) ja vielä sen jälkeen post doc -vaiheessa mielenkiintoni on kohdistunut seksuaalielämään ja niitä määrittelemään pyrkineisiin seksuaalinormeihin, miesten ja naisten seurusteluun, avioliiton muodostamiseen, avioliiton ongelmiin ja aviottomien lasten elatuksen ongelmaan 1800-luvun lopun suomalaisella maaseudulla. Tulevaisuudessa aloitan erityisen tutkimusprojektin avioliiton ulkopuolisista suhteista (huoruus) suomalaisella maaseudulla. Kiinnostukseni on toisaalla kohdistunut suomalaisessa julkisuudessa käytyyn avioerokeskusteluun samalla aikakaudella. ”Avioerodebatissa” eri keskustelijaosapuolet – niin yksittäiset ihmiset kuin instituutiot – esittivät näkemyksiään valmistelevana olleesta uudesta avioliittolaista, ja samalla he tulivat määritelleeksi sen, millainen on hyvä ja huono avioliitto. Kaikissa näissä tutkimusteemoissa olennaisena analyyttisena kategoriana on ollut sukupuoli, jolloin huomioni on kiinnittynyt siihen millaisia erilaisia sukupuolen esittämisen tapoja miehille ja naisille oli tarjolla. Viime aikoina olen keskittynyt tilaustutkimukseen, jossa tarkastelen keskipohjalaisen maakuntaneuvoksen Viljo S. Määttälän kulttuuripoliittisia vaikuttajaverkostoja.

Tutkimusryhmät:

Julkaisut

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa