16.01.2018

Saksholm Juho, tohtorikoulutettava

Puhelinnumero:
+358408054632
Oppiaine:
Suomen historia
Huone:
H301

Tutkijana olen kiinnostunut varsinkin 1900-luvun poliittisesta historiasta.  Suomen poliittisen historian ohella olen keskittynyt erityisesti ylirajaisiinettiin_JuhoSaksholm.jpgn poliittisiin vaikutteisiin ja niiden välittymiseen sekä poliittisten kulttuurien välisiin eroihin varsinkin pohjoiseurooppalaisessa kontekstissa. Kansallisten ja kansainvälisten vaikutteiden vuorovaikutuksen lisäksi olen kiinnostunut tavoista, joilla esimerkiksi historiakuvan tai populaarikulttuurin kaltaisia näennäisesti epäpoliittisia aiheita käytettiin osana poliittista argumentaatiota.

Valmistuin maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2015, ja parhaillaan työn alla olevassa väitöstutkimuksessani tarkastelen 1960-luvun suomalaisten, ruotsalaisten ja länsisaksalaisten poliittisten radikaaliliikkeiden välisiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia. Keskityn erityisesti radikaaliliikkeiden poliittisissa keskusteluissa käytettyihin käsitteisiin sekä näiden käsitteiden ilmentämiin poliittisiin arvovalintoihin ja ylirajaisiin kontakteihin.

Olen mukana seuraavissa tutkimuskeskittymissä: