29.12.2016

Tarmio Nora, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
etnologia

Väitöskirjatyö: Etnologinen tutkimus maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten toiminnasta 2010-luvun Suomessa.