11.04.2018

Tarmio Nora, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
etnologia

Väitöskirjan aihe: Etnologinen tutkimus maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten toiminnasta 2010-luvun Suomessa.