11.04.2018

Uusitalo Eeva, tohtorikoulutettava (FL)

Oppiaine:
etnologia

Väitöskirjan aihe: Kulkuja ja toimijuuksia kahden kylän muutoksissa.