12.02.2018

Vesterinen Ida, tohtorikoulutettava

Oppiaine:
yleinen historia
Huone:
H301

Tutkimuksellisiin kiinnostuksenkohteisiini kuuluvat historiallinen ajattelu ja historiatietoisuus, historian oppiminen ja opettaminen sekä historiakulttuuri.

Tekeillä olevassa väitöskirjassani tutkin miten ja millaista historiallista ajattelua yläkoulun historian opetus tuottaa.  Tarkastelen, kuinka historiallinen ajattelu rakentuu oppilaiden ja opettajien historiakäsitysten, ympäröivän historiakulttuurin ja koulun rakenteiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Kuulun laitoksen kasvatuksen, koulutuksen, nuoruuden ja lapsuuden tutkimusryhmään. Lisäksi olen osana Jyväskylän yliopiston Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta -tutkimusryhmää (TEHO).