03.01.2018

Wilmi Jorma, dosentti

Wilmi Jorma, dosentti
Sähköposti:
jorma.wilmi@jyu.fi
Oppiaine:
Suomen historia

Pitkäaikaisia tutkimusalueitani ovat olleet paikallishistoria ja -identiteetti, yritys- ja yhteisöhistoriat sekä maaseudun sosiaali- ja taloushistoria. Ammatilliseen uraani kuuluu 11 vuotta humanistis-yhteiskunnallisen toimialan yrittäjänä. Tämän takia haluan edistää opiskelijoiden valmiuksia humanistisperäisen asiantuntijuuden soveltamiseen ja tuotteistamiseen.

Nykyisin kiinnostukseni kohteina ovat osuustoiminnallisten mahdollisuuksien kokeilut yliopistossa ja siihen liittyvä ”osuustoiminnallinen pedagogiikka”. Tutkimuksellinen painopisteeni on suomalaisten kotitalouksien varallisuudenhoidon strategiat ja kriiseihin varautuminen pitkällä aikavälillä. Tähän on liittynyt osakesijoittamista koskeva tutkimus, joka palvelee suomalaisten arvopaperimarkkinoiden kehittämistä. Yhtenä tutkimushankkeena voi mainita elämänkertamuistelun soveltamisen ikääntyneen väestön hoivatyöhön ja sen vaikutusten arviointi- ja mittaamistapojen kehittämisen.

Merkittävimmät kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Pohjoismaiden paikallishistorian tutkijat:

Kansallisista yhteistyökumppaneista voi mainita

Julkaisut

Kuvaus tutkimuksesta Jyväskylän yliopisto tutkii -tietokannassa