21.03.2019

Työryhmät

He­lan joh­to­ryh­mä

Historian ja etnologian laitoksen johtoryhmän muodostavat laitoksen johtaja, tutkimuksesta vastaava varajohtaja ja koulutuksesta vastaava varajohtaja, oppiaineiden pääedustajat. Sihteerinä laitoksen sihteeri. Johtoryhmä toimii myös tohtorikoulutettavien seurantaryhmänä sekä koulutuksen ja tutkimuksen johtoryhminä.

He­lan joh­to­ryh­mään kuu­lu­vat:Historica_ovi_edit.jpg

 • Heli Valtonen (historian ja etnologian laitoksen johtaja)
 • Pertti Ahonen (tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava varajohtaja)
 • Piia Einonen (koulutuksesta vastaava varajohtaja)
 • Outi Fingerroos (etnologian ja antropologian pääedustaja)
 • Petri Karonen (Suomen historian pääedustaja)
 • Juha-Antti Lamberg (taloushistorian pääedustaja)
 • Pasi Ihalainen (yleisen historian pääedustaja)
 • Riitta Liimatainen (sihteeri)

Opetuksen kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii Piia Einonen ja tutkimuksen kehittämisryhmän puheenjohtajana Pertti Ahonen. Tohtorikoulutettavien seurantaryhmään liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä on laitosjohtaja Heli Valtonen.

Op­piai­nei­den pää­e­dus­ta­jat

Helan oppiaineiden pääedustajina toimivat seuraavat professorit:

His­to­rian ja et­no­lo­gian lai­tok­sen ope­tuk­sen ke­hit­tä­mis­ryh­mä

Helan opetuksen kehittämisryhmä koostuu opiskelijoiden (käytännössä ainejärjestöjen kopo-vastaavat) ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajista. Opiskelijajäsenet valitsee ainejärjestö, henkilökunnasta puolestaan pyritään valitsemaan kaikkia eri uravaiheita ja oppiaineita edustava kokoonpano opetuksesta kiinnostuneita henkilöitä.

Helan opetuksen kehittämisryhmä on koulutuksesta vastaavan varajohtajan apuna. Käytännössä ryhmä seuraa opiskelijapalautteita, välittää kehittämisideoita ja pyrkii kaikinpuoliseen opetuksen kehittämiseen sekä oppimisen edellytysten parantamiseen järjestäen mm. opetustyöpajoja henkilökunnalle ja opiskelijoille. Se on lisäksi keskustelufoorumi, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista, keskustellaan opetukseen liittyvistä linjauksista, kuten opetussuunnitelmista, jaetaan hyviä käytänteitä ja pyritään nostamaan esiin sekä pohtimaan ratkaisuja ongelmallisiksi koettuihin asioihin.

Opetuksen kehittämisryhmä kokoontuu noin neljästi vuodessa ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Mikäli olet kiinnostunut ryhmän toimintaan osallistumisesta tai haluat ottaa kantaa Helan opetukseen liittyviin asioihin, ota yhteyttä joko opiskelijajäseneen tai koulutuksesta vastaavaan varajohtajaan, Piia Einoseen (piia.einonen@jyu.fi).

Opetuksen kehittämisryhmän jäsenet:Historica_käytävä2_pieni.JPG

 • Pertti Ahonen, professori
 • Piia Einonen, yliopistotutkija (koulutuksesta vastaava varajohtaja, pj.)
 • Janina Haapakangas, etnologian ja antropologian opiskelija
 • Sampo Jalovaara, historian opiskelija
 • Jukka Jouhki, yliopistonlehtori
 • Tuomas Laine-Frigren, tutkijatohtori
 • Sanni Metsola, etnologian ja antropologian opiskelija
 • Minna Mäkinen, yliopistonopettaja
 • Laura Niemi, historian opiskelija
 • Susanna Niiranen, yliopistotutkija
 • Juho Saksholm, tohtorikoulutettava
 • Ida Vesterinen, tohtorikoulutettava

Laitoksen laatuvastaavat

Helan laatuvastaavina toimivat:

 • Heli Valtonen
 • Piia Einonen