Laitoksen esittely

Historian ja etnologian laitoksen esittely

Opiskelijoita Historican edessä

  • Miten ymmärtää vieraita kulttuureja ja mitä tapahtuu kulttuurien kohtaamisessa?
  • Mitä on suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri, ja mikä on niiden asema globalisoituvassa maailmassa?
  • Mikä merkitys historialla ja kulttuurilla on konfliktien synnyssä ja niiden ratkaisemisessa?

Jos tämänkaltaiset kysymykset askarruttavat mieltäsi ja tahdot oppia niistä lisää tai jopa itse tutkia niitä, historian ja etnologian laitos (Hela) tarjoaa siihen erinomaiset mahdollisuudet.

Helassa on mahdollista suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot historian tutkinto-ohjelmasta sekä kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (etnologia, antropologia ja kulttuuripolitiikka) -tutkinto-ohjelmasta. Laitos tarjoaa monipuolisen, analyyttisyyttä ja tiedon kriittistä arviointia painottavan koulutuksen, joka mahdollistaa perinteisen opettajan ja tutkijan urien lisäksi sijoittumisen hyvinkin erilaisiin ammatteihin.

Historian ja etnologian laitoksella annettava opetus liittyy yksikössä tehtävään tutkimukseen, jota jäsentää kahdeksan tutkimuskeskittymää. Keskittymissä tutkitaan muun muassa arkielämän historiaa ja kansankulttuurin eri puolia, sukupuolen merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, poliittisten kulttuurien ja etnisten vähemmistöjen sopeutumista sekä köyhyyteen ja kehitykseen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ajallisesti laitoksella tehtävä tutkimus ulottuu keskiajalta nykyaikaan. Helasta on mahdollista tilata myös tutkimus jonkin yrityksen tai yhteisön historiasta.

Tutustu laitoksen historiaan!