Etnologia ja historia sivuaineina

Helan oppiaineet soveltuvat sivuaineiksi moniin eri pääaineisiin. Voit kysyä neuvoa sivuaineiden valinnassa omalta HOPS-ohjaajaltasi.

Etnologian ja historian perusopintokokonaisuudet kuuluvat ns. vapaisiin sivuaineisiin. Voit aloittaa molempien oppiaineiden perusopinnot ilmoittautumalla kursseille tai kirjatentteihin Korpissa. Erillistä ilmoittautumisjärjestelmää opintokokonaisuuteen ei ole.

Etnologian ja historian aineopintoihin ja etnologian syventäviin opintoihin haetaan kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 30.4. ja 31.10. Tarkemmat ohjeet hakemisesta löytyvät Humanistisen tiedekunnan sivuaineoppaasta.

Historian syventävien opintojen sivuaineoikeutta voi hakea perus- ja aineopintojen valmistuttua sivuainelomakkeella edellä mainittujen hakuaikojen puitteissa.

Päätökset sivuaineoikeuksista ilmoitetaan kaikille hakijoille. Oikeuden saaneiden opiskelijoiden kannattaa tämän jälkeen pyytää tapaamisaikaa oppiaineen amanuenssilta (historia/Satu Matikainen, etnologia/Elina Salminen). Tapaamisessa käydään läpi muun muassa oppiaineen opetussuunnitelmaa, opiskelumuotoja ja opetusohjelmaa.