28.01.2011

AHAS006 Projektijohtaminen, kevät 2011

Opintopistemäärä: 6 op

Työskentelymuodot: lähiopetusta (luentoja ja harjoituksia) Jyväskylässä

Kurssin aikataulu: keskiviikkoisin 2.2.-23.2.2011 klo 12-16

Paikka: Historica, Karttakokoelma eli 4. kerros

Vastuuopettajat: Kristina Ahmas, Petri Karonen ja Jari Ojala

Suoritusmuodot:

  • Luennot 4 h / päivä, joiden pohjalta laaditaan analyyttinen luentopäiväkirja (vähintään 4 sivua per päivä), palautus Jari Ojalalle sähköpostin liitteenä viimeistään 1 viikon kuluessa viimeisestä luennosta:

2.2. Jari Ojala: Liiketoiminta ja organisaatiohistoria: näkökulmia johtamisen tutkimukseen ja käytäntöön; ahmolaisten tuleva ammattiura käytännön johtamisen apuvälineeksi pohtimalla tiedon tallennuksen ja käytettävyyden merkitystä johtamisessa & projektijohtamisen haasteita. Luennon aikana käytännön esimerkkejä & harjoitustyön ohjeistus

9.2. Kristiina Ahmas: Kulttuuriorganisaation johtaminen. Johtamisen teoriaa: funktionalistinen näkökulma, polarisaatio, miten johtamisen näkökulma muuttunut? Miten kulttuuriorganisaation johtamistapa poikkeaa muusta johtamisesta?

16.2. Petri Karonen ja Marja Rantala (opetus Maanmittauslaitoksen arkistossa): Petri Karonen: Suomalainen johtaminen pitkällä aikavälillä. Johtamisen teoriat ja käytännöt. Management ja leadership. Marja Rantala: muutosjohtaminen

23.2. Kristiina Ahmas: jatkoa edelliseen luentoon
  • Pareittain/pienryhminä harjoitustyö, jossa tutustutaan arkistoinnin johtamiseen. Tästä enintään 4 sivun raportti Jari Ojalalle sähköpostin liitteenä 31.3.2011 mennessä, ohjeistus: opiskelijat tutustuvat organisaation arkistoinnin johtamiseen ja miettivät sen johtamisjärjestelmän haasteita arkistohallinnan näkökulmasta tänään ja tulevaisuudessa, esim. seuraavia kysymyksiä:
  1. Mitä johtamisvalmiuksia arkistohallinnassa tarvitaan?
  2. Mitkä ovat asiakirjahallinnan johtamisen keskeiset haasteet a) tänä päivänä b) lähitulevaisuudessa?
  3. Miten johtamisen eri osa-alueet painottuvat työssä? (esim. henkilöstöjohtaminen, taloushallinto, erityisesti arkistoinnin johtaminen)
  4. Miten arkistonhallinnan johtaminen eroaa muusta johtamisesta?
  5. Miten arkistohallinto kytkeytyy muuhun organisaation johtamiseen? (erityisesti jos organisaatio ei ole itsessään arkisto, vaan arkistotoimi on osa organisaation muuta toimintaa)
  6. Millaista kokemusta ja/tai koulutusta arkistohallinnan johtamiseen tarvitaan? (ns. ideaalitilanteessa)
  7. Millainen on organisaation johtamisjärjestelmä? (esim. kaaviona)


Lupautuneet mahdolliset haastateltavat (opiskelijat sopivat aikataulut itse ja pyytävät yhteystiedot Elina Salmiselta):
-    Maamittauslaitoksen arkisto, Marja Rantala
-    Jyväskylän maakunta-arkisto, Päivi Hirvonen
-    Jyväskylän yliopiston kirjaamo, Marja-Liisa Colliander
-    Jyväskylän kaupungin arkisto, Juha Salmenoja