10.03.2016

Arkistonhallinnan maisteriohjelmassa valmistuneet pro gradu -tutkielmat

Autio Kalle, Suomen historia: Jämsän käräjillä: Tuomiokirjat väestöryhmien välisten ristiriitojen kuvaajana vuosina 1905–1917. 2010.

Haimakainen Niina, Suomen historia: Kansallinen kokoomuspuolue valtiollisen poliisin valvonnan kohteena Suomessa 1945–1948. 2010.

Heikkilä Anssi, Suomen historia: Kuntaorganisaatioiden näkemykset kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta sekä sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta. 2012.

Kanerva, Jonne, historia: Paperivaltikka: arkistolaitos ja asiakirjahallinto poliittisen vallan välineinä Preussissa 1848-1918. 2015.

Kapanen Maiju, etnologia: "Toivoisimme, jos keruuta jatkatte, että vähitellen oppisitte erottamaan tuon täysin arvottoman aineksen hyvästä ja kunnollisesta": Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkisto perinnepoliittisena ja perinnettä arvottavana toimijana vuosina 1934–1939. 2010.

Karvonen Tiina, kirjallisuus: Tiina ja jälleenrakentamisen aika: Anni Polvan Tiina-kirjat kontekstuaalisin silmin (Ei arkistotieteellistä näkökulmaa, huom.!). 2009.

Kinnunen Sari, etnologia: ”Isä oli sellanen Karjalan karhu” : etnologinen tapaustutkimus valokuvaajan elämästä ja valokuvista. 2010.

Kiuru Riikka, etnologia: "Kyllä, järjestävällä kädellä on merkitystä": Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistot johdon, henkilökunnan ja asiakkaiden näkökulmasta tulkiten. 2010.

Kohvakka Kaisa, Suomen historia: Pantattu kaupunki - Wismarin kysymys suomalaisessa sanomalehdistössä 1864–1903 (lisäosa Digitoitujen aineistojen hyödyt ja ongelmat). 2010.

Konttinen Hanna, Suomen historia: "Ettei kiellä kiertämästä, neuvo niille muuta työtä" : kuva romaneista 1800-luvun loppupuolen ja vuosisadan vaihteen suomalaisessa kaunokirjallisuudessa ja sanomalehdissä. (Ei arkistotieteellistä näkökulmaa, huom.!). 2011.

Kupiainen Martti, taidehistoria: Väri digitaaliarkistoissa. 2013.

Kuusela, Liina, taloushistoria: Arkistojen käyttö aineiston arvonmäärityksen perusteena : Elinkeinoelämän keskusarkiston aineistotiedustelut moniäänisen arkistoasiakkuuden kuvana ja arvonmäärityksen muutosvoimana. 2014.

Laiti Anne, Suomen historia: Koko elämä yksissä kansioissa. Gustaf Ignatius – yksityisarkistoon perustuva elämäkerrallinen henkilökuva. 2011.

Lakka Mari, Suomen historia: Pietarin rautatie ja sen rakentajat Nastolan pitäjän paikallisyhteisössä 1868 - 1870. 2012.

Lehto Marja, Suomen historia: Viina liikkuu: paljastunut alkoholin kuljetusrikollisuus Kouvolassa kieltolakivuosina 1928–1931. 2012.

Luoma-aho Kiti, taloushistoria: Palkkaan vaikuttaneet tekijät 1800- ja 1900-lukujen vaihteen panimoteollisuudessa ja historiallisten henkilötietojen tutkimuskäyttö. 2015.

Mäkinen Teija, etnologia: Omaisuuden dokumentointi: jyväskyläläiset perukirjat arkistotieteen näkökulmasta. 2010.

Peltonen Isto, Suomen historia: Suomen kunnallisvaakunat – perinteet ja käyttötaide. 2013.

Perälä, Lauri, taloushistoria: Liike-elämän arkistolähteet pohjoismaisessa historiantutkimuksessa : katsaus Scandinavian Economic History Review -aikakauskirjassa vuosina 2003-2012 ilmestyneeseen tutkimukseen. 2014.

Pihlajasalo, Maieli, Suomen historia: "Ostanko pyörän vai lähdenkö Amerikkaan?" : monimuuttajat Pohjois-Amerikkaan Ilmajoelta 1893-1920. 2015.

Pikkarainen Riikka, Suomen historia: Kristityn kansakunnan reunamilla. Julkinen keskustelu kastamattomien asemasta ja väestökirjanpidosta 1890–1990. 2013.

Pollari Krista, taidehistoria: Seurakuntien arvo- ja taide-esineiden dokumentointi. 2009.

Rönkä, Minna, museologia: Kulttuuriperinnön arvottaminen museoissa ja arkistoissa. 2015.

Salmi Hanna, Suomen historia: Työtuvan työttömän määrittelyt Tampereella 1930–1932. Käsitteellinen ja temaattinen biografiatarkastelu. 2013.

Taavetti Riikka, historia: Rivien välistä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historian tutkimuksen lähteet ja suomalaiset arkistoratkaisut. 2013.

Tammilehto Tiina, Suomen historia: Ikkuna ihannenuoruuteen: Arvosteleva kirjaluettelo ja 1920–1930 -luvun suomalainen nuortenkirjallisuus elämän mahdollisuuksien ja mahdottomuuksien tulkkeina. 2011.

Ukkonen Sofia, Suomen historia: Sähköiset arkistotietokannat Itämeren historiantutkimuksessa. 2012.

Viiri, Sampo, yleinen historia: Sota ja ulkopolitiikka Saksan keisarikunnan Reichstagissa vaalikaudella 1903-1906. 2014.

Yli-Luukko, Elina, Suomen historia: Kirjeisiin kirjoitettu sota. Avioparin kirjeenvaihdossa rakentuvat merkitykset vuonna 1944. 2015.