24.03.2015

Opinto-ohjauksen periaatteet

Maisteriohjelmaan valitut opiskelijat tekevät opintojensa aluksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) ja keskustelevat siitä maisteriohjelman koordinaattorien kanssa. Kirjallisuuden, museologian ja taidehistorian pääaineopiskelijat keskustelevat opiskelusuunnitelmastaan myös pääaineensa hops-ohjaajan kanssa: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/hops-ohjaajat. Opiskelusuunnitelman tarkoitus on auttaa opiskelijaa niin ajankäytön hallinnassa kuin osaamisensa tunnistamisessakin.

Maisteriohjelman opintoihin liittyvän maisterintutkielman ohjaamisesta vastaa opiskelijan pääaineen professori tai muu opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Tutkielman arkistotieteelliseen osuuteen ohjeita antaa vastuuopettaja Heikki Roiko-Jokela.

Opiskelijan mahdollisesti suorittamat, eri tasoiset arkistonhoidon opinnot eivät korvaa maisteriohjelman opintojaksoja. Sen sijaan opiskelijan on mahdollista syventää osaamistaan ja laajentaa sitä uusille osaamisalueille ohjelman puitteissa.

Maisterintutkintoon on mahdollista liittää muualla suoritettuja yliopistotasoisia opintoja. Niistä samoin kuin muista opinnoista neuvotellaan hops-keskusteluissa. Päätökset korvaavuuksista ja hyväksilukemisista tehdään Jyväskylän yliopistossa hyväksyttyjen AHOT-periaatteiden mukaan: