29.10.2013

Opetusohjelma lukuvuonna 2013-2014 (AHMO)

Arkistonhallinnan maisteriohjelmaan valituille lähetettiin hyväksymiskirje kesällä 2013. Opiskelu alkaa syyskuussa. Jokaisen opiskelijan kanssa sovitaan erikseen aika hops-keskusteluun syys-lokakuun aikana. Hops-ohjaajina toimivat Heikki Roiko-Jokela ja Elina Salminen.

  • Helan infotilaisuus uusille opiskelijoille 5.9.2013 klo 10-12 H 320
  • AHAS100, Asiakirjahallinnan perusteet 4 op: Heikki Roiko-Jokela (kirjatentti, pakollinen niille joilla ei alempaa arkistotutkintoa)
  • AHAS200 Arkistonmuodostus 4 op: JyMA, kontaktiopetus 23.1 ja 6.2.2014 klo 9-17 molempina päivinä Jyväskylän Maakunta-arkiston koulutustilassa. Tarkemmat ohjeet opiskeluun Korpissa.
  • AHAS300 Sähköiset arkistoaineistot 4 op: Heikki Roiko-Jokela & Jari Ojala; kurssiin liittyy arkistomatka
  • AHAS400 Aineistojen arvonmääritys ja seulonta 4 op: dosentti Pekka Henttonen
  • AHAS500 Muistiorganisaation johtaminen 4 op: tentti; Juha-Antti Lamberg (kirjatentti kevät 2014, tarjolla myös JSBE:n kurssi periodissa IV. Kurssi löytyy Korpista keväällä linkin tiedoin.
  • AHAS006 Erikoisalojen valinnaiset opintojaksot 4 tai 8 op sen mukaan, suoritetaanko AHAS100 siltaopintoina; lv. 2013-2014 mahdollista suorittaa itseopiskeluna (lisätiedot ja ohjeet Heikki Roiko-Jokelalta)
  • AHAS007 Maisteriseminaari 10 op: Jari Ojala
  • AHAS008 Työharjoittelu 6 op: keskustellaan hops-keskustelussa, käytännön järjestelyistä sovitaan amanuenssi Satu Matikaisen kanssa
  • AHAS009 Pro gradu -tutkielma 40 op