04.06.2015

Opetusohjelma lv. 2015-2016, arkistonhallinnan maisteriohjelma

Maisteriohjelma on kaksivuotinen, ja ensimmäisenä vuotena keskitytään arkistonhallinnan syventäviin opintoihin ja tehdään työharjoittelu (15 op, 3 kk). Lisäksi aloitetaan oman pääaineen syventävien, pakollisten opintojen suorittaminen. Maisteriseminaari tehdään hops-keskustelussa sovitusti joko ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena pääaineen maisteriseminaarissa.

Arkistonhallinnan maisteriohjelman syventävät opinnot lukuvuonna 2015-2016:

Oman pääaineen syventävät, pakolliset opintojaksot mainitaan arkistonhallinnan maisteriohjelman opetussuunnitelmassa. Opetusohjelma niiden osalta löytyy pääaineen kohdalta joko helan tai taikun sivuilta sekä Korppi-järjestelmästä.