09.03.2011

Haku

Hakuaika 1.9.2011 alkavaan arkistonhallinnan maisteriohjelman koulutukseen on

7.3. - 12.4.2011. Hakuaika päättyy 12.4.2011 klo 16.15.

Maisterikoulutukseen haetaan ohjelman omalla hakulomakkeella (pdf). Lomakkeen voi myös tilata tai noutaa, yhteystiedot:

  • Jyväskylän yliopisto: Humanistinen tiedekunta, PL 35 (A), 40014 Jyväskylän yliopisto (käyntiosoite Seminaarinkatu 15, A-rakennus) tai sähköpostitse osoitteesta humtdk (at) campus.jyu.fi tai puhelimitse virka-aikana (014) 260 1200 / 260 1208
  • Tampereen yliopisto: Hakijapalvelut (käyntiosoite Kalevantie 4, yliopiston päärakennus) tai sähköpostitse osoitteesta hakijapalvelut @ uta.fi, puhelimitse virka-aikana (03) 3551 7387.

 

Arkistonhallinnan maisteriohjelma (AHMO)

Arkistonhallinnan maisterikoulutus johtaa filosofian maisterin tutkintoon, jonka laajuus on vähintään 120 op. Koulutus järjestetään Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyönä. Maisterikoulutuksen pääainevaihtoehtoina ovat Tampereen yliopistossa informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ja Jyväskylän yliopistossa historia, etnologia, taidehistoria, museologia ja kirjallisuus.


Arkistonhallinnan maisteriohjelma yhdistää tieteenaloittain erikoistuvan teoreettisen yliopistokoulutuksen ja teknisesti innovatiivisen asiantuntijakoulutuksen käytännön harjoitteluun. Monitieteisen osaamisen yhdistyminen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi laajentaa merkittävästi mukana olevien alojen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja mahdollistaa jatko-opiskelun. Maisteriohjelmassa pätevöidytään asiakirjahallinnan ja arkistoalan monipuolisiin työtehtäviin sekä saadaan valmiuksia johto- ja asiantuntijatehtäviin.


Maisteriohjelman koulutustarjonta tähtää aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävään tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmien tuntemukseen, mukaan lukien digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys. Teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan rakentamisessa tutkimukselliset yliopiston antamat syventävät lähde- ja metodiopinnot ovat olennaiset. Tutkimusperusteisen yliopisto-opetuksen ohella maisteriohjelma sisältää arkistoharjoittelua.

Opetusmuodot ja -sisällöt ovat monipuolisia ja käsittävät sekä etä- että lähiopetusta, jota järjestetään eri paikkakunnilla. Maisterikoulutukseen valittavilta edellytetään sitoutumista myös lähiopetukseen samoin kuin koulutusohjelman aikatauluun. Opintojen sisällöistä ja muodoista saa lisätietoja näiltä verkkosivuilta.


Opiskelijat valitaan erillisvalinnassa. Opiskelija hakee suoraan haluamaansa pääaineeseen. Maisterikoulutukseen valittavalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa soveltuvaa koulutusta, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot haettavassa pääaineessa. Valinta tapahtuu ilman valintakoetta ensisijaisesti hakemusten perusteella. Tarvittaessa hakijoita voidaan myös haastatella. Valittavilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista koulutuksessa vaadittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

 

Hakemukset postitetaan osoitteeseen:

Historian, etnologian, taidehistorian, museologian ja kirjallisuuden hakukohteiden osalta:

Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.


Informaatiotutkimuksen hakukohteen osalta:

Tampereen yliopisto, Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto.


Kiintiö:

Jyväskylän yliopiston osalta enintään 18.

Tampereen yliopiston osalta enintään 12.

Valintojen tulokset: viimeistään 19.7.2011 (valtakunnallinen aikataulu)

Opiskelupaikan vastaanotto: viimeistään 2.8.2011 (valtakunnallinen aikataulu)

 

Oikaisumenettely
Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua ao. tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta viimeistään 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyyntö lähetetään Jyväskylän yliopiston hakukohteiden osalta osoitteeseen Jyväskylän yliopisto, Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopiston hakukohteen osalta osoitteeseen Tampereen yliopisto, Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto.

 

Lisätietoja hausta antaa Elina Salminen, elina.k.salminen (at) jyu.fi, 014 260 1235.