23.09.2009

Millaista on Arkistonhallinnan maisteriohjelmassa (Ahmo) opiskelu?

Vastaajat:

Anne-Maria: pääaine informaatiotutkimus
Kalle, pääaine historia
Maiju, pääaine etnologia


1. Miksi hait Arkistonhallinnan maisteriohjelmaan opiskelijaksi?

Anne-Maria:
- Mahdollisuus jalostaa AMK -tutkintoni sekä avoimessa yliopistossa suorittamani approbatur -opinnot uudeksi kokonaisuudeksi oli vastustamaton.

Kalle:
- Hain maisteriohjelmaan puhtaasti tietyn ammatillisen osaamisen lisäämiseksi. Ennen kaikkea halusin, että opintojeni jälkeen minulla olisi pätevyys toimia jonkin tietyn alan työtehtävissä. Maisteriohjelmaan hakuun vaikuttivat myös taustatiedot, joita etsin ennen hakua. Arkiston- ja asiakirjahallinnon työtehtävät vaikuttivat myös mielenkiintoisilta.

Maiju:
- Hain maisteriohjelmaan siksi, että opinnot tarjosivat erinomaisen mahdollisuuden pätevöityä arkistoalan ja asiakirjahallinnon työtehtäviin, joita kohtaan olin tuntenut kiinnostusta jo pitkään. Maisteriohjelma suuntaa selkeästi opintoja johonkin tiettyyn ammattiin – asia, jota pelkkä filosofian maisterin tutkinto ei samalla tavalla tarjoa.


2. Minkälaisia Ahmo-opinnot ovat olleet? Ovatko ne vastanneet
odotuksiasi?

Anne-Maria:
- Opinto-ohjelma oli räätälöity monipuolisesti Ahmon eri toteuttajalaitosten yksilöllisestä kurssitarjonnasta. Osa kursseista suoritettiin verkko-opintoina ja intensiivisinä lähiopetuspäivinä. Tämä sopi minulle hyvin, koska olen koko opiskelun ajan asunut kauempana ja käynyt päivätöissä.

Kalle:
- Ahmo-opinnot ovat olleet erittäin mielenkiintoisia, sopivan haastavia ja ennen kaikkea monipuolisia. Opinnoissa on yhdistetty hyvin eri alojen ja toimijoiden osaamista. Maisteriohjelman opetus on ollut hyvin ajantasaista, kun huomioidaan arkistoalan jatkuvat muutokset. Myös eri opetusmuodot (internet, luennot, tentit, raportit jne.) ovat sopineet hyvin maisteriohjelman laadukkaaseen opetukseen.

Maiju:
- Maisteriohjelman opinnot ovat avanneet minulle uudenlaista näkökulmaa koko arkistoalan suhteen. Ala on tällä hetkellä muutosvaiheessa ja päteviä ammatti-ihmisiä tarvitaan muuttamaan vallitsevia käytänteitä nykyajan vaatimusten mukaisiksi. Maisteriohjelman opinnot ovat osoittaneet, miten erilaisia taitoja arkistoalalla tarvitaan. Opinnot tarjoavat runsaasti teoreettista tietoa ja auttavat ymmärtämään arkistoalan monipuolisuutta ja haasteellisuutta.


3. Miten uskot ja miten toivot Ahmo-opintojesi vaikuttavan tulevaisuuteesi uravalintojen ja työllistymisen näkökulmasta?

Anne-Maria:
- Urapotentiaalin laajentuminen opintojen ja käytännön työharjoittelun myötä on juuri sitä, mitä olen tavoitellutkin. Syventävien opintojen myötä olen päässyt tutustumaan arkistoalan eri nyansseihin aina vanhojen käsialojen tulkinnasta digitaaliseen säilyttämiseen saakka, ja omat erityiset kiinnostuksen kohteet ovat selkiytyneet.

Kalle:
- Ahmo-opinnot ja suorittamani työharjoittelu ovat entisestään vahvistaneet käsitystäni siitä, että haluan tulevaisuudessa toimia arkistoalan ja asiakirjahallinnon tehtävissä. Uskon löytäneeni itselleni sopivan alan, jolta toivoisin löytyvän töitä valmistumiseni jälkeen. Monipuolisen ahmo-opetuksen saaneena uskon siitä olevan suuresti hyötyä työpaikkoja haettaessa.

Maiju:
- Maisteriohjelma antaa hyviä valmiuksia työskennellä arkistoalalla. Toivon tietysti, että opinnoistani olisi myös konkreettista hyötyä työllistymisen kannalta. Ainakin maisteriohjelman opinnot ovat vahvistaneet näkemystäni arkistoalan kiinnostavuudesta sekä haluani työskennellä asiakirjahallinnan parissa tulevaisuudessa.


4. Millaisia mahdollisuuksia Ahmo -työharjoittelu on avannut?

Anne-Maria:
- Katso vastaus edelliseen kysymykseen.

Maiju:
- Maisteriopintoihin kuuluva työharjoittelu tarjosi mielenkiintoisen tilaisuuden päästä näkemään, mitä työskentely arkistoalalla todellisuudessa on. Harjoittelupaikassani pääsin tutustumaan sähköiseen asianhallintaan ja digitointiin sekä näkemään läheltä päämäärätietoisesti ja tavoitteellisesti johdetun organisaation toimintaa. Harjoitteluni oli hyvin antoisa kokemus, jonka aikana opin paljon uutta, jota voin varmasti hyödyntää myös tulevaisuuden työtehtävissäni.

Kalle:
- Ahmo -työharjoittelu antaa työkokemusta, jolla on arvoa työmarkkinoilla. Harjoittelupaikka voi parhaassa tapauksessa johtaa myös varsinaiseen työsuhteeseen. Työharjoittelu avaa ovia arkistoalan työtehtäviin ja sitä kautta voi saada nimensä näkymään. Ennen kaikkea työharjoittelun aikana sain huomata, kuinka paljon erilaisia työtehtäviä arkistoalalla on. Myös omien taitojen kehittäminen oli yksi harjoittelun parhaista puolista.